Gå til sidens indhold

Minimumtillæg ved statslige institutioner

Statslige institutioner med faste tillægsordninger.

De statslige arkiver, forskningsbiblioteker og museer er alle omfattet af overenskomsten mellem DM og Finansministeriet. Her gælder altså de regler for løn og øvrige ansættelsesvilkår, som er fastsat i overenskomsten. Som led i overenskomsten er det for disse institutioner aftalt, at der gives faste tillæg ved ansættelsen i et antal stillinger, hvori der indgår forskning, herunder bl.a. stillingerne som forsker, seniorforsker og seniorrådgiver. Ved de forskningsbiblioteker, som udgør en del af et universitet, ansættes man i stillinger som bl.a. adjunkt og lektor; de faste tillæg er identiske med dem, man får som forsker, seniorforsker og seniorrådgiver.

Tillæg i stillinger, hvori der ikke indgår forskning, aftales derimod ved hver enkelt ansættelse efter forhandling med den lokale tillidsrepræsentant. Er der ikke valgt en tillidsrepræsentant, forhandles tillæg af DM’s sekretariat.

Tabel 1

Viser de tillægsbeløb, som DM anbefaler, at medlemmer ansat på statslige forsknings- og kulturinstitutioner i stillinger som forsker, seniorforsker og -rådgiver, projektforsker og projektseniorforsker skal have årligt ud over de faste tillæg. Beløbene er minimumbeløb.

Tabel 1

Minimumtillæg i stillinger som bl.a. forsker, seniorforsker og seniorrådgiver ud over faste tillæg.

Lønanciennitet   Tillæg pr. år (netto)
  Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2020
Beløbene er afrundet
Ved ansættelsen som forsker m.v. 16.000 17.652
Ved ansættelsen som seniorforsker m.v. 20.000 22.065
10 år 35.000 38.613
14 år - 51.000 56.265

Tabel 2

Viser de tillægsbeløb, som DM anbefaler, at medlemmer ansat på statslige forsknings- og kulturinstitutioner i stillinger som videnskabelig eller administrativ medarbejder skal have årligt. Beløbene er minimumbeløb.

Tabel 2

Minimumtillæg i stillinger som videnskabelig eller administrativ medarbejder

Lønanciennitet   Tillæg pr. år (netto)
  Grundbeløb
31. marts 2012
Aktuelt beløb
1. april 2020
Beløbene er afrundet
Ingen anciennitet 16.000 17.652
4 år 33.000 36.407
7 år 47.000 51.852
10 år 62.000 68.401
14 år - 76.000 83.846