Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Minimumstillæg ved ikke statsanerkendte institutioner

Minimumtillæg ved kommunale, selvejende og foreningsejede lokalarkiver samt museer, der IKKE er statsanerkendte.

Tabellen viser de tillægsbeløb, som DM anbefaler, at medlemmer ansat på kommunale, forenings- og selvejende lokalarkiver og museer skal have årligt.

Beløbene er minimumbeløb.

Minimumstillæg i stillinger ved kommunale, selvejende og foreningsejede lokalarkiver samt museer, der ikke er statsinstitutioner eller statsanerkendte

Lønanciennitet*   Tillæg pr. år (netto)
  Grundbeløb
31. marts 2000
Aktuelt beløb
1. oktober 2014
Beløbene er afrundet
Ingen anciennitet 21.000 27.000
4 år 30.000 39.000
7 år 47.000 61.000
10 år 55.000 71.000
14 år - 64.000 83.000
*  Antal hele år med akademisk arbejde. Oven i beløbene skal lægges pension, 17,82 %.
Beløbene pr. 1. oktober 2014 beregnes ved at gange grundbeløbet med 1,292955.