Gå til sidens indhold

Mæglingsmøde og faglig voldgift

Hvad er et mæglingsmøde, og hvem kan indkalde til det? Læs mere om mæglingsmøder og faglig voldgift på siden her.

Mæglingsmøde

Der kan indkaldes til mæglingsmøde, hvis man mener, at der er tale om et brud på overenskomsten. Mæglingsmøde er som sådan en forløber for en faglig voldgift. I forbindelse med lokale lønforhandlinger er det relevant, hvis der er uenighed om, hvorvidt der er pligt til at yde tillæg som følger af overenskomsten. Det kan fx være uenighed om, hvorvidt der skal ydes rådighedstillæg, eller om en stilling ligger indenfor eller udenfor stillingsstrukturen, og dermed om der fx skal ydes forskertillæg eller ej.

Det er udelukkende DM som overenskomstpart, der kan indkalde til mæglingsmøde. Derfor skal du kontakte sekretariatet, hvis du mener, der er tale om et overenskomstbrud

Faglig voldgift

Faglig voldgift er et særligt system for afgørelser af uenighed om, hvorvidt overenskomsternes bestemmelser er overholdt eller ej. Er overenskomsten ikke overholdt, kan den part, som har brudt overenskomsten, blive pålagt at betale en bod til den anden part i overenskomsten. Der bliver altså truffet en endelig beslutning, som er bindende for parterne.