Gå til sidens indhold

Gruppe 2

De forskellige tillæg og engangsvederlag for gruppe 2 er ordnet i tre kategorier: Uddannelse, kvalifikationer og funktioner. Du kan læse mere om kategorierne her.

Uddannelse

Kategorien omfatter to tillæg; DM finder, at der skal ydes tillæg for ph.d.-graden eller for tilsvarende kvalifikationer, vel at mærke, når de er dokumenteret. Dokumentationen opnås typisk, når man bliver bedømt kvalificeret til en stilling – fx på et universitet eller en anden forskningsinstitution, hvor der er aftalt en stillingsstruktur – som forudsætter, at ansøgerne har kvalifikationer på ph.d.-niveau.

Kvalifikationer

Kategorien omfatter tillæg og engangsvederlag, som er forbundet med kvalifikationer, der fx er opnået i kraft af en tidligere ansættelse på en arbejdsplads, hvor man har oparbejdet relevante kvalifikationer, eller ved en formidlings- eller forskningsmæssig indsats på den arbejdsplads, man nu er ansat på..

Funktioner

Kategorien omfatter tillæg, der er knyttet til funktionen som feltleder.

Alle kronebeløb er minimumbeløb.

Da de statsanerkendte museer enten er kommunale og derfor følger den kommunale overenskomst, eller er selvejende/foreningsejede og derfor enten har

1) tiltrådt den statslige eller den kommunale overenskomst,
2) følger den statslige eller den kommunale overenskomst eller
3) ikke har nogen overenskomst overhovedet,

er det nødvendigt at konstruere tabeller for både de statslige og de kommunale tillæg.

 • Den statslige overenskomst

  Minimumtillæg for medlemmer, ansat på statsanerkendte museer, gruppe 2
  Tillæg pr. år (netto)

  UDDANNELSE
  Kvalifikationstillæg
    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  1. april 2020
  Beløbene er afrundede
  Ph.d.-grad / tilsvarende,
  dokumenterede kvalifikationer
  37.600 41.482
  Mag.art.-grad / tilsvarende,
  dokumenterede kvalifikationer
  17.000 18.755

   

  KVALIFIKATIONER
  Kvalifikationstillæg og engangsvederlag
    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  1. april 2020
  Beløbene er afrundede
  Museumsinspektør 43.400 47.880
  Erhvervsfaglige kvalifikationer
  1.500 arbejdstimer:
  3.000 arbejdstimer:
  4.500 arbejdstimer:
  6.300
  11.800
  15.000
  6.950
  13.018
  16.549
  Publicering / anden formidling 10.100 11.143
  Forskning
  Engangsvederlag
    15.000
  Effektivitet og kvalitet 17.800 19.638

   

  FUNKTIONER
  Funktionstillæg
    Grundbeløb
  31. marts 2012
  Aktuelt beløb
  1. april 2020
  Beløbene er afrundede
  Feltleder 43.400 47.880
 • Den kommunale overenskomst

  Minimumtillæg for medlemmer, ansat på statsanerkendte museer, gruppe 2
  Tillæg pr. år (netto)

  UDDANNELSE
  Kvalifikationstillæg
    Grundbeløb
  31. marts 2000
  Aktuelt beløb
  1. april 2020
  Beløbene er afrundede
  Ph.d.-grad / tilsvarende,
  dokumenterede kvalifikationer
  30.000 42.534
  Mag.art.-grad 13.500 19.140

   

  KVALIFIKATIONER
  Kvalifikationstillæg og engangsvederlag
    Grundbeløb
  31. marts 2000
  Aktuelt beløb
  1. april 2020
  Beløbene er afrundede
  Museumsinspektør 34.000 48.205
  Erhvervsfaglige kvalifikationer
  1.500 arbejdstimer:
  3.000 arbejdstimer:
  4.500 arbejdstimer:
  5.000
  9.000
  12.000
  7.089
  12.760
  17.014
  Publicering / anden formidling 8.000 11.342
  Forskning
  Engangsvederlag
    15.000
  Effektivitet og kvalitet 14.000 19.849

   

  FUNKTIONER
  Funktionstillæg
    Grundbeløb
  31. marts 2000
  Aktuelt beløb
  1. april 2020
  Beløbene er afrundede
  Feltleder 34.000 48.205