Gå til sidens indhold

DM TEK-NAT

Her finder du informationer om DM TEK-NAT, som er en ud af tre valgkredse i Landsklubben for Forskning og Formidling.

DM TEK-NAT omfatter omkring 150 medlemmer, der er ansat i Beredskabsstyrelsen, Danmarks Meteorologiske Institut, Grønlands Naturinstitut og Styrelsen for IT og Læring

Hovedparten af medlemmerne er uddannet på de naturvidenskabelige fakulteter og beskæftiger sig især med forskning, udvikling eller driftsopgaver. Medlemmernes arbejdsopgaver har typisk til formål at rådgive og servicere en eller flere samfundssektorer.

Forskningen dækker såvel egentlig grundforskning som meget anvendelsesorienteret forskning inden for områder som fx biologi og klima. Udvikling og driftsopgaver vedrører bl.a. it.

Løndannelsen på de nævnte danske arbejdspladser er alene baseret på lokale forhandlinger. Inden du accepterer et tilbud om ansættelse, bør du derfor kontakte tillidsrepræsentanten eller DM's sekretariat for at få oplysninger om mulighederne for at få et tillæg.

Ved Grønlands Naturinstitut er der mellem Grønlands Selvstyre og De Samforhandlende Akademikerorganisationer indgået en aftale om en stillingsstruktur for videnskabelige medarbejdere; aftalen fastlægger et karriereforløb for den enkelte videnskabelige medarbejder og indebærer såkaldte faste tillæg. Spørg i DM's sekretariat, hvordan det forholder sig med løn og arbejdsvilkår i disse stillinger.

Opdateret 18. december 2015