Gå til sidens indhold

DM KULTUR & SAMFUND

Her finder du informationer om DM KULTUR & SAMFUND, som er en ud af tre valgkredse i Landsklubben for Forskning og Formidling.

Næsten alle medlemmerne er ansat på kulturinstitutionerne; kun et ganske lille antal er beskæftiget ved de samfundsvidenskabelige institutioner.

Det er de medlemmer, som er ansat på de statslige, de statsanerkendte og andre museer, der udgør langt den største enkeltgruppe i DM KULTUR & SAMFUND – de tæller over 1.200 medlemmer. Derefter følger forsknings- og folkebibliotekerne med knap 200 og det statslige arkivvæsen og lokalarkiverne med lidt over 100 medlemmer.

Ved de samfundsvidenskabelige institutioner er beskæftiget omkring 50 medlemmer, ansat ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Institut for Menneskerettigheder og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI).

Der er omkring 150 arbejdspladser i DM KULTUR & SAMFUND.

Medlemmerne på disse arbejdspladser har vidt forskellige rammevilkår.

Størstedelen er ansat på den kommunale overenskomst, mens en mindre andel er omfattet af den statslige overenskomst; på et begrænset antal lokalmuseer er der dog ikke indgået en overenskomst.

Og ved alle de statslige institutioner under Kulturministeriet – Rigsarkivet, Det kgl. Bibliotek, Statsbiblioteket, Danmarks Kunstbibliotek, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst, Naturhistorisk Museum i Aarhus og de mindre statslige museer som f.eks. Dansk Landbrugsmuseum samt Dansk Sprognævn – er der mellem staten og AC indgået en aftale om en stillingsstruktur for videnskabelige medarbejdere; aftalen, der kun omfatter en mindre del af medarbejderne, fastlægger et karriereforløb og indebærer såkaldte faste tillæg.

Søger du ansættelse på en af arbejdspladserne under DM KULTUR & SAMFUND, gør du klogt i at spørge DM's Sekretariat, hvilke ansættelses- og lønvilkår der måtte gælde på det pågældende sted.

Lønvilkårene er beskrevet overordnet under menupunktet Løntillæg. Her finder du også DM anbefalinger til de tillægsbeløb, du bør sigte efter.

Et begrænset antal medlemmer er ansat på grønlandske kulturinstitutioner, hvoraf Grønlands Nationalmuseum er den største. Kontakt DM's Sekretariat, om du har spørgsmål vedrørende løn- og ansættelsesvilkår på disse institutioner.

Opdateret 21. december 2015