Gå til sidens indhold

Bestyrelsens arbejdsopgaver

Her kan du læse om det arbejde, som bestyrelsen for Landsklubben for Forskning og Formidling udfører.

Landsklubbestyrelsens arbejdsopgaver udledes af de formål for Dansk Magisterforening, som er beskrevet i Foreningens Vedtægt af maj 2015, § 3. Nøgleordet er ”interessevaretagelse” i forhold til medlemmerne; interessevaretagelsen angår klassiske, fagforeningsmæssige områder.

Blandt de områder, som Landsklubbestyrelsen typisk beskæftiger sig med, kan nævnes:

  • Løn og ansættelsesvilkår
  • Arbejdsmiljø
  • Arbejdsmarkedsforhold
  • Faglighed
  • Kompetenceudvikling

Disse abstrakte formuleringer omsættes i Bestyrelsen navnlig i:

  • Initiativer i forhold til alle medlemmer i Landsklubben for Forskning & Formidling; initiativerne kan være formuleret i Bestyrelsen, man kan også skyldes beslutninger i en af de tre landsdækkende klubbestyrelser eller henvendelser fra tillidsrepræsentanter, kontaktpersoner eller medlemmer. Initiativerne har form af beslutninger om at handle på den ene eller den anden måde
  • Mandatgivning til Bestyrelsens repræsentant(er) i Hovedbestyrelsen. Bestyrelsesmøderne ligger umiddelbart forud for Hovedbestyrelsens møder, hvis dagsordenspunkter drøftes i det omfang, hvor de skønnes at være relevante for Bestyrelsen. Mandaterne er mundtlige og finder normalt plads i referaterne af hovedbestyrelsesmøderne; disse referater indgår i de efterfølgende bestyrelsesmøder
  • Erfaringsudveksling under møderne eller på anden vis. Under møderne kan denne erfaringsudvikling finde sted under faste dagsordenspunkter, men kan også være forbundet med andre dagsordenspunkter

Interessevaretagelsen finder imidlertid også sted i kraft af initiativer, der er taget i Hovedbestyrelsens underudvalg, i første række Forretningsudvalget, Overenskomstudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Arbejdspladsudvalget:

  • Forespørgsler fra et hovedbestyrelsesudvalg om Bestyrelsens holdning til dette eller hint anliggende. Sådanne forespørgsler besvarer Bestyrelsen oftest skriftligt

Som det fremgår ovenfor, er beslutningsstrukturen i DM hierarkisk, men initiativer og beslutninger kan sagtens formuleres på det laveste niveau, i det formelle system i en af bestyrelserne for de tre landsdækkende klubber og herefter vandre videre til det overliggende niveau, Landsklubbestyrelsen, og eventuelt herfra til Hovedbestyrelsen.

Landsklubbestyrelsen afholder fem-seks møder årligt. Møderne ligger i tilknytning til Hovedbestyrelsens møder, således at relevante sager på Hovedbestyrelsens dagsorden kan drøftes i Landsklubbestyrelsen.