Gå til sidens indhold

Bestyrelsen for DM Viden

Sektorformand

Olav W. Bertelsen
Aarhus Universitet
Science and Technology
Telefon: 20 58 61 20
Mail: olavb@cs.au.dk

Næstformand

Tommy Dalegaard Madsen
UCC Carlsberg
Telefon: 41 89 77 71
Mail: tdm@kp.dk

Ordinære medlemmer

Anders Henning Simonsen
UC Syddanmark
Campus Haderslev
Telefon: 72 66 50 22
Mail: ahsi@ucsyd.dk

Gitte Kristensen
Københavns Universitet
Telefon: 27 31 86 41
Mail: gitk@dm.dk

Helle Bak Poulsen
Marstal Navigationsskole
Telefon: 23 47 04 12
Mail: hellep@marnav.dk

Kathrine Monsrud Ekelund
Nationalmuseet
Telefon: 30 64 93 17
Mail: kekelund@outlook.dk

Thomas Vils Pedersen
Københavns Universitet
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Science
Telefon: 28 76 43 17
Mail: vils@math.ku.dk

Tina Christensen
Danmarks Meteorologiske Institut
Telefon: 21 25 91 53
Mail: tic@dmi.dk

Torsten Ørhøj
Aarhus Maskinmesterskole
Telefon: 40 32 05 74
Mail: torsten.orhoj@tdcadsl.dk

Suppleanter

Anders Holten Johnsen
Region Hovedstaden
Rigshospitalet
Telefon: 50 42 90 56
Mail: anders.johnsen@hotmail.com

Birger Sørensen
Vejle Kommune
Telefon: 60 73 50 28
Mail: birger.sorensen@hotmail.com

Hanne M. Veber
Telefon: 26 71 05 50
Mail: veberh@yahoo.com

Helle Waagner
University College Lillebælt
Telefon: 52 82 51 71
Mail: hekw@ucl.dk

Inge Regnarsson
Professionshøjskolen UCC
Telefon: 27 14 02 99
Mail: inre@kp.dk

Signe Jensen
SIMAC Svendborg
Telefon: 72 21 56 71
Mail: sje@simac.dk

HB-medlemmer

Medlemmer af hovedbestyrelsen for DM Viden, der deltager i sektorens bestyrelsesmøder:

Erik S. Christensen
Nordjyllands Kystmuseum
Telefon: 22 89 92 38
Mail: ech@kystmuseet.dk

Janne Gleerup
Roskilde Universitet
Telefon: 29 39 61 26
Mail: gleerup@ruc.dk

DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg

Formand for DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg
Gitte Kristensen
Københavns Universitet
Telefon: 27 31 86 41
Mail: gitk@dm.dk

Opdateret  17/10/2019