Til indhold

Søg støtte fra DM Privats pulje

Har du en god idé til et fagligt arrangement for dig, dine kolleger eller andre akademikere? Så kan du søge om økonomisk støtte fra DM Privat.

Det kan være et morgenmøde, fyraftensmøde eller noget helt tredje. Eneste betingelser er, at arrangementet er fagligt relevant for dig selv og andre akademikere, der hovedsageligt er ansat i den private sektor, og at du er medlem af DM Privat og Selvstændige. Derudover skal det være gratis at deltage i.

Puljen er på 70.000 kr. i 2018 og uddeles efter ”først til mølle princippet”. Målsætningen er, at så mange medlemmer som muligt skal kunne få del i puljen. Ansøgning om lokale arrangementer er derfor meget velkomne.

Sådan gør du

Du søger ved at sende en mail til Julia Hunt, formand for DM Privat og Selvstændige, på mailadressen: jhu@dm.dk mærket ”DMP-pulje” med en kort beskrivelse af, hvad arrangementet skal handle om.
Støtten kan primært bruges til udgifter til lokale og oplægsholder. Udgifter skal dokumenteres med faktura. Når vi har modtaget din ansøgning, kontakter vi dig med besked om, hvorvidt din ansøgning kan imødekommes og nærmere afklaring af indhold, det praktiske mv.