Gå til sidens indhold

Ansøgning om midlertidigt rejselegat for ansatte akademikere i DR, som udfører programarbejde

Magistergruppen i DR har, sammen med DM og DJØF, besluttet midlertidigt at åbne for ansøgninger til et rejselegat med mediefagligt indhold. Midlerne hidrører fra den såkaldte Videreudnyttelsespulje for ansatte akademikere i DR (’Sabbatpuljen’).

For at komme i betragtning skal man derfor udføre programarbejde og være ansat på AC-Programoverenskomsten. Ansatte på AC-Tek.-adm.-overenskomsten kan dog også komme i betragtning, hvis de i en periode på tre måneder har udført programarbejde, fx som researcher.

Legatet er for tiden på 12.000 kroner for rejser uden for Europa og 8.000 kroner til ophold i Danmark og Europa. 

Beløbet udbetales som B-indkomst.

Ansøgningsfristen er senest 29. september 2019.

Personlige oplysninger
Ansættelse
Oplys dato for ansættelsen


Hvis du har svaret ja til, at du er ansat på AC tek/adm. overenskomsten, bedes du oplyse følgende:

Ansøgning


Hvad er målet for din rejse?

Udbetaling

Oplys hvilken bankkonto beløbet ønskes overført til

Administrationsgebyr

Akademikere, der er berettiget til midler fra videreudnyttelsesaftalen, men som ikke er medlem af en af de organisationer, der er part i akademikeroverenskomsten (DM, DJØF, BF, AAR, IDA, K+S), vil få fratrukket et administrationsgebyr på 2.000 kroner.


Yderligere oplysninger om legatet kan fås ved at sende mail til:

TR og formand for Magistergruppen: Lars Trudsø
TR: Katja Sønder Tuxen eller
TR: Carsten Ortmann.