Gå til sidens indhold

Træn dine fagforeningsmuskler

– du ved aldrig, hvornår du skal løbe et maraton! LEDER af Julia Bjerre Hunt, formand for DM Privat og Selvstændige

LEDER af Julia Bjerre Hunt, formand for DM Privat og Selvstændige

I skrivende stund ved vi ikke, hvad der sker med overenskomsterne på det offentlige område. Det er spændende, og hele forløbet op til disse afsluttende forhandlinger har gjort mange af os opmærksomme på, hvor utrænede vores fagforeningsmuskler er ved at blive. Vi ved, de er der, vi ved, vi kan træne os op igen, men i virkeligheden er der måske gået kaffe og hverdag i den i lidt for lang tid.

Vi har i disse år en kæmpe opgave med at minde os selv, hinanden og de yngre generationer om, hvad det er for en historie, vi hviler på. Hvorfor fagforeningerne er her, og hvorfor solidariteten på tværs af generationer, sektorer og ansættelsesforhold er så vigtig. Det er vores danske model. Det er vores arbejdsmarked. Vores arbejdsvilkår.

Det kan være svært som enkeltperson at se, hvad man kan gøre i en overenskomstforhandling som den, vi står midt i nu. Ligeledes er det med andre af de store samfundsudfordringer svært at se sin egen rolle: Hvad skal vi gøre ved dagpengereglerne? Skattereformerne? Den globale konkurrence? I vores sektorbestyrelse har vi, siden vi blev valgt ind for to år siden, haft stort fokus på, hvilke hverdagshandlinger man kan gøre for at få en oplevelse af, at ens engagement nytter noget og i sidste ende skaber forandringer.

Vi ved fra vores medlemsundersøgelse, at langt de fleste medlemmer betragter de udfordringer, de møder på arbejdspladsen, som noget, de skal håndtere individuelt. Vi vil gerne skabe fokus på, hvor meget mere man kan gøre, hvis man rejser problemerne kollektivt i stedet.

Derfor vil vi nu udgive en lille inspirationshåndbog om hverdagsaktivisme. Det er ikke de store indsatser, som kræver et kæmpe organiseringsapparat, økonomi og planlægning. Derimod er det de små handlinger, du og dine kollegaer kan gøre i hverdagen for at sætte fokus på de små og lokale problemstillinger, som for den enkelte ofte fylder langt mere end de nationale og globale tendenser, lovgivninger og aftaler, som vi beskæftiger os meget med i fagbevægelsen.

Hvad kan I eksempelvis gøre, hvis I oplever, at jeres arbejdsmiljø bliver nedprioriteret, hvis der ikke er fokus på det gode kollegaskab, eller hvis I ikke involveres i de beslutninger, der vedrører jeres hverdag? Det er dét, vi fokuserer på med disse små hverdagsaktivistiske inspirationer.

Samtidig vil jeg igen opfordre alle, som kunne have interesse i det, til at komme og være med til at forme nutidens og fremtidens DM og DMP. Det er en spændende tid at være en del af fagbevægelsen. Der er meget at se til, men der hviler også et stort ansvar på netop vores skuldre. Det er min helt ærlige vurdering, at det er i disse år, vi skal sikre, at vores børn og børnebørn også har en dansk model at være stolte af. Og vi kan sagtens bruge flere i det arbejde!