Gå til sidens indhold

Investeringschef: Olie- og kulaktier kan med lethed undværes

Det er ansvarligt og fornuftigt, at vi spreder vores investeringer ud og derfor inkluderer olie og kulaktier, siger DTU rektor Anders Bjerlev. Men en investeringsekspert modsiger ham.

Anders Schelde. Foto: MP Pension

Af Thomas Bøttcher

Det er endnu ikke blevet ulovligt at handle med olie. Og eftersom Danmarks Tekniske Universitet har et ansvar for at forvalte skatteborgernes penge på bedst mulige vis, giver det god mening at sprede universitets investeringer ud på en stor og bred portefølje af aktier, der også inkluderer olie- og kulselskaber, og dermed minimere risikoen for tab.

Sådan forsvarer DTU-rektor universitets investeringer i flere hundrede selskaber via flere kapitalforvaltere, herunder i nogle af verdens største CO2-udledere og mest luftforurenende selskaber.

Men ifølge Anders Schelde, investeringschef i MP Pension, er det en helt forkert antagelse.

”Det er en meget udbredt forestilling, at stor spredning i investeringerne minimerer risiko for tab, men faktisk er det sådan, at når du har noget, der ligner 25-30 forskellige aktier i din beholdning, så følger du statistisk set markedsudviklingen”, siger han.

Desuden er der ingen solid dokumentation for, at netop olie- og kulaktier skulle være en forudsætning for at minimere potentielle tab, påpeger han, og henviser blandt andet til en undersøgelse fra London School of Economist, der har undersøgt udviklingen i afkastet på aktiemarkedet siden 1925 og pillet energisektoren ud af ligningen.

”Tager man hele energisektoren ud, så har man over næsten 100 år fået et afkast, der er 0,05 procent lavere eller 11,48 procent mod 11,53 procent. Med andre ord holder argumentet om diversifikation ikke rigtigt, og under alle omstændigheder skal man jo kigge fremad, og der forudser vi dårlige afkast for energisektoren over de kommende årtier”, siger Anders Schelde.

Ja, ifølge Anders Schelde står sektoren ligefrem overfor en eksistentiel trussel på linje med den, jernbanerne stod med, da bilen blev opfundet.

Og MP Pension er langt fra den eneste skeptiske institution på investeringsmarkedet. Mere end 1.000 institutioner, virksomheder og organisationer har siden 2013 solgt fossile aktier for 9.000.000.000.000 dollars.

DTU-rektor Anders Bjerlev siger, at han nu vil drøfte DTU’s sorte investeringer med DTU’s bestyrelsesformand, Per Falholdt. Ifølge Andres Schelde behøver de ikke forholde sig til selve aktierne.

”Det er jo ikke sådan, at de behøver at sidde og forholde sig til aktieporteføljen. Men de kunne måske overveje at finde en kapitalforvalter, der forholder sig til det. For det med at have styr på ansvarligheden er i stigende grad vigtigt for, at man får et godt afkast”.