Gå til sidens indhold

Afskaffede kaffepause i 2016 - Kommune ved ikke, om det har virket

Alternativet er fyresedler, lød beskeden, da Lolland Kommune tog kaffepausen fra de ansatte i 2016. Men ingen ved i dag, om de ansatte arbejder mere.

Af Thomas Bøttcher

”Det var fuldstændig udramatisk”.

Sådan husker Thomas Knudsen, kommunaldirektør i Lolland Kommune, beslutningen om at afskaffe den sædvanlige kaffepause på 10 minutter om formiddagen for administrative medarbejdere på rådhuset tilbage i 2016.

”Det var jo ikke sådan, at medarbejderne ikke måtte trække vejret eller stikke hovederne sammen. Det vi afskaffede var den traditionelle landkommunale kaffepause, hvor man mødes kl. ni i kantinen. Vores vurdering var, at hvis vi kunne få den tid til rådighed, så var det måske en bedre løsning end andre besparelser”, siger han. 

Ikke desto mindre lod kommunen de ansatte forstå, at alternativet til at stryge pausen var afskedigelser, og tillidsrepræsentanter talte om et valg mellem pest eller kolera.

Medarbejderne gjorde da heller ikke indsigelse mod politikernes beslutning, der også bød på et total stop for rygepauser og brug af sociale medier i arbejdstiden.

Men i hvilket omfang den beregnede gevinst på i alt 8,3 mio. kroner efterfølgende er hentet hjem, kan Thomas Knudsen i dag ikke oplyse.

”Det var mere et spørgsmål om at tilvejebringe en potentiel arbejdstid. Jeg kan ikke opstille et regnskab for det, for jeg varslede ikke alle medarbejderne ned i arbejdstid. Det handlede mere om at have et forløb, hvor man arbejder mest muligt og ikke får lagt brud ind, som måske ikke skaber så meget værdi”, siger han.

Heller ikke AC-tillidsrepræsentant Steen H. Sørensen har noget bud på om medarbejderne i dag er mere produktive.

”Det er meget svært at måle, om opgaverne bliver løst hurtigere, efter at vi mistede kaffepausen. Arbejdsmængde og arbejdspres varierer også hen over året, så det er næsten umuligt at sige noget om”, siger han

Steen H. Sørensen tvivler dog på, at kommunen har opnået noget ved at inddrage pausen. I hvert fald når det gælder de akademiske medarbejdere.

”Akademikerne er nok ikke dem, der har været mest utilfredse med beslutningen, jeg tror bare, de organiserer arbejdet på en anden måde. I stedet for at sidde i kantinen, sidder de et andet sted. Jeg har fx en kollega, der tit spiser morgenmad på arbejdet, nu foregår det bare på kontoret i stedet for i kantinen. Så egentlig tror jeg ikke, at ændringen har givet noget effektivitetsløft”, siger han.

Der kan dog være andre gevinster end øget produktivitet, vurderer Steen H. Sørensen. 

”Der kan være en signalværdi i det til omverdenen, a la vi vil også være effektive, vi sidder ikke bare og holder pauser”.

I Helsingør Kommune ryddede politikerne op i kaffepauserne i 2012. Her blev der indført totalt rygeforbud for kommunens ansatte, ligesom det blev besluttet, at de administrative medarbejdere kun måtte holde et kvarters kaffepause om ugen.

Biolog Andreas Jarløv Busch vurderer at politikerne har opnået, hvad de ønskede. Men effekten har også været negativ.

”Der er ikke pauser i samme omfang som tidligere, og de har fået en halv times mere arbejde om ugen. Det er stadigvæk en god arbejdsplads, ingen tvivl om det, men hvis man ser på det samlede billede, så opfattes det som en af mange forringelser, hvor man hele tiden strammer skruen. Så skal man tage en sag mere, så skal man være en medarbejder mindre, så tager de frugtordningen.  Spørgsmålet er jo, hvor attraktiv en arbejdsplads man vil være”.