Gå til sidens indhold

Kommuner fjerner ansattes kaffepauser

Mariagerfjord og Rebild forudser millionbesparelser ved at afskaffe de ansattes kaffepauser. Regnestykket er fiktion, siger tillidsrepræsentanter.

DMO 12-2019, Kommune fjerner kaffepause
© Colourbox

Af Thomas Bøttcher

Fremover er det slut med at mødes over en kop kaffe i kantinen for de administrative medarbejdere i Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Det har et byrådsflertal i de to kommuner vedtaget i budgetaftalerne for 2020. I Mariagerfjord vurderes det, at den sløjfede formiddagspause kan give en besparelse på 1 mio. kroner, mens Rebild Kommune kalkulerer med en besparelse på 2 mio. kroner, hvilket forventes at føre til, at ’4-5 stillinger nedlægges’.

HK i Nordjylland har afholdt demonstration mod beslutningen, som fagforeningen kalder ”usmagelig”. Og DM’s tillidsrepræsentant i Mariager Kommune, biolog Lise Frederiksen, sætter spørgsmålstegn ved, om beslutningen vil give den ønskede besparelse.

For tiltaget hviler på en forældet forestilling om arbejde, mener hun. 

”Det virker som om, at opfattelsen er, at vi bare trækker stikket i de 15 minutter. Men sådan er det jo ikke. Vi snakker om masser af private ting, selvfølgelig, det skaber trivsel, men vi drøfter også faglige spørgsmål i pausen. De spørgsmål må jo så adresseres på andre tidspunkter, hvilket risikerer at give forstyrrelser”, siger Lise Frederiksen.

Hun køber ikke præmissen om, at en afskaffet pause på 15 minutter giver et kvarters mere produktivitet.

”Hvis de tror det, har de ikke forstået, hvordan vores arbejde hænger sammen. Det virker småligt, når de samtidig også anerkender, at pauser er nødvendige. Nu skal vi så i stedet for gå rundt og forstyrre vores kolleger i løbet af formiddagen, og på den måde tror jeg ikke, at den samlede spildtid bliver mindre”, siger Lise Frederiksen.

I Rebild Kommune er tillidsrepræsentant Tine Lauritsen Rasmussen utilfreds med den måde, byrådet har fjernet formiddagspausen på. For her smed politikerne besparelsen på bordet sent i forhandlingerne uden forudgående inddragelse af samarbejdsudvalget.

”Det kom bag på alle, fordi vi ikke på forhånd havde hørt om det i samarbejdssystemet. Så fra politisk side går man altså ind og blander sig i medarbejderforhold, uden at vi har haft mulighed for at forholde os til det”, siger Tine Lauritzen Rasmussen.

TR: logikken holder ikke

Ifølge Rebilds borgmester, Leon Sebbelin (R), er inddragelsen af formiddagspausen ikke ensbetydende med, at de ansatte ikke må holde pauser i arbejdstiden.

”Det bliver bare ikke nede i kantinen, det bliver et andet sted, hvor man kan diskutere noget fagligt, så den mulighed vil stadig være der, ligesom der fortsat vil være kaffe at tage af”, har han sagt til TV2 Nord.

Tine Lauritzen undrer sig dog over, hvordan den sløjfede kaffepause efterfølgende kan give anledning til, at der ”nedlægges 4-5 stillinger”, som det hedder i aftalen.

”Man fremstiller det som en besparelse på 4-5 stillinger, men samtidig lægger man ikke op til, at der så skal laves mindre. Det er da ellers det normale, når man fjerner stillinger, at man så omprioriterer eller fjerner opgaver”, siger hun.

Ifølge kommunaldirektør Jes Lunde har medarbejderne dog ikke grund til at være overraskede. Han peger på, at forslaget om at fjerne pausen fremgik af sparekataloger i både 2017 og 2018, hvor medarbejderne begge år havde lejlighed til at afgive høringssvar og også benyttede sig af muligheden.

”Da politikerne traf beslutningerne, var de med andre ord bekendt med høringssvarene og medarbejdernes kommentarer”, siger han.

Tine Lauritzen Rasmussen tror dog ikke det beregnede besparelsespotentiale er retvisende. I stedet for har politikerne ladet sig lokke af et fiktivt regnestykke frem for at bekymre sig om de ansattes arbejdsmiljø.

”Det er jo klart, at den faglige sparring så må finde sted på anden vis. Om det fører til at der bliver booket flere møder, vil tiden vise. Men jeg tror, at det i virkeligheden mest af alt handler om arbejdsmiljøet, og hvordan man som kommune vil prioritere det. Altså om man vil have en arbejdsplads med en god kultur og et godt kollegialt samvær”, siger hun. 

Jes Lunde medgiver at formiddagspauserne er med til at styrke arbejdsmiljøet.

Det er klart, at pausen har været brugt til to ting. Det har været en reel pause og i et eller andet omfang også faglig sparring, og det er fortsat sådan, at hvis folk har brug for at mødes, så skal de blive ved med det. Det har jeg også skrevet ud. Derfor har vi også sat besparelsen til 60 procent af det samlede antal timer”, siger han.