Gå til sidens indhold

Pengekassen er tom: Region Sjælland aflyser lønforhandlinger

Ledelsen i Region Sjælland skrinlægger lønforhandlinger for 17.000 ansatte på grund af ”manglende økonomisk råderum”.

Af Thomas Bøttcher

”Der mangler økonomisk råderum”.

Med den begrundelse har forretningsudvalget i Region Sjælland meddelt de faglige organisationer, at de årlige lønforhandlinger for samtlige 17.000 ansatte, herunder 184 magistre, er aflyst.

Ifølge regions-direktør Per Bennetsen peger det seneste skøn på, at regionens 2018-budget ryger i minus med 150 mio. kroner. Det beløb skal reduceres, da regionen selv skal finansiere en budgetoverskridelse.

Overskridelsen kan ifølge Per Bennetsen forklares med blandt andet øgede medicinudgifter, en influenzaepidemi, der medførte øgede udgifter til vikarer samt de sjællandske borgeres øgede brug af udredningsretten på privathospitaler.

”Vi vil rigtig gerne have lokal løn og lokal løndannelse. Faktisk er vi den region, der bruger mest på lokal løn. Men med en budgetoverskridelse på 150 mio. kroner er vi nødt til at bremse op på alt. Det gælder også personaleudgifter, fordi de udgør så stor en post”, siger han og tilføjer, at der fortsat vil være lønforhandlinger ved nyansættelser og jobskifte internt.

Det er ikke i orden.
Jenny Heinrichs, medarbejderrepræsentant og næstformand for hovedsamarbejdsudvalget i Region Sjælland.

Samtidig ”respekterer” Region Sjælland de faglige organisationers forhandlingsret, hvilket i praksis vil sige, at fagforeningerne kan insistere på at afholde forhandlinger – men altså uden at der er afsat midler til forhandlingerne.

Ifølge Kommunernes og Regionernes Løndatabase er det kun Region Hovedstaden, der har en højere andel af lokale lønmidler. 

Tillidsrepræsentant: Skal ikke gentage sig

Den omstændighed formilder imideltid ikke kritikken fra Jenny Heinrichs, bioanalytiker ved Næstved Sygehus og næstformand i regionens hovedsamarbejdsudvalg.

”Det er ikke i orden. Det er arbejdsgiverne, der har ønsket at få den decentrale løndannelse, og det er vigtigt, at ledelsen anerkender det store arbejde, der foregår. Så jeg tænker, at man godt kunne finde midler ude på de enkelte arbejdspladser”, siger Jenny Heinrichs, der desuden peger på, at regionen i forvejen har ”store” udfordringer, når det gælder en række sundhedsfaglige kompetencer.

Vi vil rigtig gerne have lokal løn.
Per Bennetsen, administrerende direktør, Region Sjælland.

Og beslutningen om at droppe lønforhandlinger er skadelig, mener hun, både når det drejer sig om at fastholde og tiltrække nye medarbejdere.

Winnie Daisy Larsen, AC-tillidsrepræsentant og ligeledes medlem af hovedsamarbejdsudvalget, siger til DM Offentlig, at hun har accepteret beslutningen, men hun har samtidig en klar forventning om, at der kommer andre boller på suppen i 2019.

”Selvfølgelig er vi kede af det og synes, det er træls. Men samtidig er vi i en situation, hvor vi har kolleger, der lige nu bliver afskediget, så det her er en form for undtagelsestilstand. Vi har fx lige mistet otte kolleger i min afdeling”, siger Winnie Daisy Larsen.

De aktuelle afskedigelser skyldes ikke budgetoverskridelsen, men regeringens budgetaftale med regionerne, som betyder at Region Sjælland skal spare 184 mio. kroner i 2019.

”Der skal laves en meget stram budgetstyring, så der kan afsættes penge til lønforhandlinger næste år. Det vil vi holde ledelsen fast på”, siger Winnie Daisy Larsen.