Gå til sidens indhold

"Jeg har fulgt mit hjerte, som banker for naturen"

Hun kan lide at have mange kasketter på og tager sig både af spildevand, naboklager og bekæmpelsen af rotter. Vi har talt med Mette Retz Larsen, medlem af DM Offentlig og biolog i Glostrup Kommune.

Af Lærke Cramon

- Hvad går dit job ud på?
"Jeg er biolog i miljøafdelingen i Glostrup Kommune. Da vi er en lille kommune, men stort set har de samme opgaver som en stor kommune, spænder mine opgaver bredt. Jeg tager mig af test af vandløb og søer, sidder med sagsbehandling, laver spildevandsplaner, klimatilpasning og har ansvaret for rottebekæmpelsen i kommunen. Jeg har også en række formidlingsopgaver, som fx kan handle om at profilere kommunens naturområder, eller om at folk skal smide mindre brød ud til ænderne, fordi fodring er skadeligt for vores søer".

Artikel%208,%20Mette%20Retz%20Larsen
Foto: Janne Foghmar

- Hvilken opgave i dit arbejde kan du bedst lide?
"Jeg holder meget af at have mange opgaver samtidig. På den måde kommer jeg bredt omkring, og jeg begynder aldrig at kede mig. Går jeg i stå med én opgave, kan jeg bare arbejde videre med en anden. Selvfølgelig kan det også være frustrerende at sidde med så mange opgaver, for det betyder, at jeg meget let kan blive forstyrret. Jeg skal fx i gang med en ny spildevandsplan, men hver gang, jeg sætter mig med den, passer det lige med, at der ringer en borger, som har fået rotter eller vand i kælderen. Og den slags er akut og skal løses med det samme".

- Hvilken slags opgaver trives du mindst med?
"Jeg sidder også med klagesager som fx naboklager. Det kan fx handle om en hane, der galer for meget og irriterer naboen. Der er min opgave at mægle, undersøge hvad lovgivningen siger og fx vende tilbage med et påbud om, at naboen skal lydisolere sit hønsehus. Den slags opgaver kan være både lette og sjove, hvis jeg hurtigt formår at få naboerne til at gå i dialog. Desværre har den slags sager det med at eskalere, når kommunen inddrages, og konflikterne kan let gå i hårdknude og trække ud. Selvom vi ikke modtager særligt mange klager, kan jeg godt mærke, at borgerne er blevet hurtigere til at klage i dag, hvor de ikke behøver ringe ind, men kan nøjes med at sende en mail eller skrive til os på Facebook. Nogle gange kunne jeg godt ønske, at folk var bedre til at tælle til 10 og henvende sig til naboen uden at inddrage os".

- Hvad er din største faglige styrke og svaghed?
"Min styrke er min alsidige viden. Jeg ved meget om mange forskellige ting, og det er en klar fordel, når man arbejder i en lille kommune. Jeg kan altid sparre med en kollega eller assistere, hvis nogen er syge eller på ferie. Min svaghed er, at jeg så godt kan lide at hjælpe andre, at jeg kommer til at tilsidesætte mine egne opgaver. Når dagen er omme, kan jeg ind i mellem sidde og tænke: Hvad nåede jeg egentlig i dag? Og så har jeg gjort en masse for andre, men måske ikke nået noget af det, der stod på min egen liste".

- Hvilken værdi tilfører du din arbejdsplads?
"Hjælpsomhed og engagement. Jeg har altid ja-hatten på, så selvom der er travlt, finder vi altid en løsning".

- Hvilken værdi tilfører du samfundet?
"Jeg hjælper borgere og virksomheder til at følge reglerne og prøver at få dem til at forstå, hvorfor vi skal værne om naturen og miljøet".

- Hvornår i dit arbejdsliv har du truffet den vigtigste beslutning?
"Det gjorde jeg for 10 år siden. Jeg var ansat i et firma, som løste opgaver for amterne, men da de blev nedlagt, var der ikke mere arbejde at få, og jeg blev fyret. Det var svært for mig at finde et nyt job. Jeg var specialist med særlig viden om søer og vandløb, og kommunerne havde brug for folk med erfaring med myndighedsbehandling. Gennem a-kassen kom jeg på et økonomikursus, som førte til praktik i en it-virksomhed. Praktikken havde intet med biologi at gøre. Jeg sad og lavede regnskab, men virksomheden var glade for mig og tilbød mig et fast job til en god løn. I ellevte time – lige inden, jeg takkede ja – blev jeg tilbudt et fem måneders vikariat som biolog i Glostrup Kommune. Lønnen var dårligere og jobbet var mere usikkert, men jeg endte mig at sige ja. Jeg har fulgt mit hjerte, som banker for naturen. Debet og kredit har været det samme i 500 år, tænkte jeg. Naturen forandrer sig derimod hele tiden".

- Fortæl en fordom om biologer. Og passer den?
"Biologer er besværlige. De er nogle idealistiske hippier, som konstant kræver tilladelser til alting blot for at beskytte de små frøer. Det er både forkert og rigtigt. Biologer er meget pragmatiske og løsningsorienterede, men vi er nok også lidt forsigtige. Jeg vil i hvert fald gå langt for at beskytte naturen, for jeg vil meget nødig være ansvarlig for fremtidens forureningsproblemer".

- Hvordan bruger du Dansk Magisterforening?
"Jeg læser altid fagbladene og nyhedsbrevene, og så har jeg været på nogle kurser og til fyraftensarrangementer. Jeg bruger mest DM til at søge ny viden og information".

- Hvad kunne du godt ønske dig af dit fagforbund?
"Der er for meget fokus på magistre med humanistisk baggrund. Jeg kan med min naturvidenskabelige baggrund ind i mellem have svært ved at finde mig selv i forbundet, og jeg ved, at mange af mine venner og kolleger af samme grund har valgt andre fagforeninger. Jeg har dog aldrig selv haft lyst til at skifte forbund". 

- Hvordan balancerer du arbejde og privatliv?
"Det betyder meget, at jeg er ansat på en fleksibel arbejdsplads. Vi har selvfølgelig telefoner, der skal passes, men dem tager vi for hinanden, så nogle kan møde ind senere, gå tidligere eller arbejde hjemme, hvis de ind i mellem har brug for det. På den måde har vi meget stor tillid til hinanden, for vi ved, at alle yder noget ekstra, når vi har travlt".

Blå bog:

Mette Retz Larsen, født 1966
Uddannet cand.scient. i biologi på Københavns Universitet i 1999
Har lige fejret 10-års jubilæum som miljømedarbejder i Center for Miljø og Teknik i Glostrup Kommune