Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Det er en luksus at kunne arbejde med de bløde værdier

Han ser det som en vigtig samfundsopgave at arbejde for en offentlig forvaltning som Kultur- og Fritidsforvaltningen. Vi har talt med Niels Ladefoged, medlem af DM Offentlig og leder af kulturhuset ’Støberiet’ på indre Nørrebro.

Niels Ladefoged

Af Signe Bjerre

Du er gået fra at være medarbejder til at være offentligt ansat leder. Hvordan adskiller dit nye arbejde sig fra det tidligere?
I mit tidligere job som kulturkoordinator i Kulturhuset på ydre Nørrebro var min opgave at lave kulturaktiviteter i lokalområdet. Nu sidder jeg i en lignende kulturinstitution på indre Nørrebro, hvor vi også laver kulturaktiviteter. Forskellen er, at jeg nu er leder. Jeg har personaleansvar for cirka 15 medarbejdere, og i modsætning til før er der en masse ting, der lander på mit bord, hvor jeg selv skal tage beslutningerne.

Hvad har motiveret dig til at søge et job som leder?
Efter ni år i Kultur- og Fritidsforvaltningen som kulturmedarbejder trængte jeg til nye udfordringer. Jeg var glad for arbejdet og glad at være i forvaltningen, men jeg var nået til et punkt, hvor jeg syntes, det var svært at blive ved med at genopfinde mig selv. Jeg havde lyst til at prøve kræfter som leder og være med til at sætte en retning for, hvordan vi kan gøre kulturaktiviteterne lettere tilgængelig for borgerne.

Hvilke aftryk håber du at kunne være med til at sætte som leder?
Jeg vil gerne være med til at trække kulturen ned på gaden, så vi er mere synlige og får mere direkte kontakt med borgerne. Det ligger mig meget på sinde, at kultur skal være tilgængelig for alle. Også for de borgere, der ikke har råd til at bruge de etablerede kulturinstitutioner og derfor sjældent kommer til koncert eller på museum. Det kan være noget så simpelt som at åbne bibliotekerne mere op og tilbyde flere aktiviteter i åbningstiden, så det bliver en positiv oplevelse og mere attraktivt for borgerne at sætte sig ned og læse avisen.

Hvordan har du omstillet dig fra at være medarbejder til at være chef?
Jeg har gjort mig en masse tanker om det og har fra start været indstillet på, at det er en omstilling, der tager tid. Jeg har kun været i gang i tre måneder, så jeg er stadig i en fase, hvor jeg er ved at finde ud af, hvad det egentlig vil sige at være leder og hvilken ledelsesstil, der passer til mig. Jeg tror, det er vigtigt at være mentalt indstillet på, at det ikke er muligt at køre med klatten fra første dag. Det har i hvert fald gjort overgangen mindre hård for mig. Selvfølgelig gør jeg mig umage hele tiden, men jeg er også indstillet på, at et er noget, jeg skal lære hen ad vejen.

Hvilke tanker gør du dig om ledelse?
Jeg tænker, at det i høj grad handler om at kunne lytte til sine medarbejdere. Og at man er parat til at tage imod medarbejderne med det, de kommer med. Man kan ikke tillade sig at have en dårlig dag. Det er vigtigt, at man arbejder sammen som et team.

Hvordan udstikker man så en kurs?
Ja, det er et godt spørgsmål, for det er jo ikke sådan, at man skal flyde rundt uden retning. Det er et skisma, man står i hele tiden som leder: At have et mål og samtidig sikre at hele arbejdspladsen føler sig inddraget. Når man vil noget, skal man kunne argumentere for det. Der skal være gennemsigtighed, og derfor bliver man også nødt til at være oprigtig. Når det er sagt, findes der ingen endegyldig opskrift. Der er en masse teorier om god ledelse, og jeg har da også selv været på ledelseskurser. Men når det kommer til stykket, er det ’learning by doing’. Man må finde sin egen vej.

Hvad er det sjoveste ved dit nye arbejde?
Det er at være med til at sætte retningen og arbejde sammen mod et mål. Det er sjovt, når det lykkes at nå målet, og når jeg kan se, at de kulturaktiviteter vi laver, skaber glæde og adspredelse hos borgerne og er med til at give dem nye kompetencer. Så er det, at arbejdet giver mening for mig.

Hvad betyder det for dig, at du arbejder i det offentlige i stedet for det private?
Det betyder rigtig meget for mig. Jeg synes, det er luksus at kunne arbejde med de bløde værdier, som vi gør i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns kommune. Det ville jeg ikke kunne gøre på sammen måde i det private erhvervsliv. Jeg skal ikke sælge noget. Det eneste jeg skal sælge er kultur- og fritidsaktiviteter og sørge for at fordele det ligeligt til alle borgere. For mig er det et privilegium at være med til at sikre, at vi har et stærkt civilsamfund med lige adgang til kultur

Hvor ser du dig selv om 5 år?
Jeg håber, at jeg stadig er i Kultur og fritids-forvaltningen. Vi har en vigtig opgave i forhold til sammenhængskraften i samfundet, og det vil jeg gerne blive ved med at være en del af.

Er det vigtigt, at det er i København eller kunne det lige så godt være en forvaltning i en provinskommune?
Jeg foretrækker at være i København, fordi der er så utrolig mange forskellige aktører og samarbejdspartnere. Især på Nørrebro, hvor der bor en masse unge, som er fulde af idéer, og som har lyst til at gøre noget for deres lokalområde. I modsætning til min egen generation er den unge generation i dag meget mere engageret i verden omkring dem. Det gør det sjovt at arbejde med kultur, når der er så mange unge, der gerne vil samarbejde og være med til at sætte noget i gang.

Hvorfor tror du, de unge er så engageret i det lokale?
Jeg tror, det hænger sammen med de store globale udfordringer, der er i dag. Hele verden buldrer afsted. Det øger incitamentet til at engagere sig lokalt både i forhold til bæredygtighed og kultur. Jeg tror, det er et udtryk for et behov for at gøre en forskel.

Blå bog

  • Navn: Niels Ladefoged
  • Alder: 48 år
  • Titel: Konstitueret biblioteks- og kulturhusleder på indre Nørrebro i København.
  • Uddannelse: Cand.scient.soc fra RUC, 2006

CV:  Har tidligere arbejdet som kulturkoordintor på ydre Nørrebro.