Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Vi arbejder for dig!

Vi vil så gerne gøre noget godt for dig, for dine kolleger og for det offentlige arbejdsmarked.

I Dansk Magisterforenings Offentlige sektor, har vi i 2018 besøgt arbejdspladser, snakket med tillidsrepræsentanter og masser af medlemmer. Det har vi gjort for at finde ud af, hvad der er vigtigt på arbejdspladserne, hvad der mangler, hvad der er udfordringerne i hverdagen, og hvad vi kan gøre ved det! 

Det har resulteret i tre skarpe fokusområder for DM Offentligs bestyrelse i 2019! 

  • Arbejdstid og arbejdspres
  • Arbejdspladsbesøg
  • Gode kollegiale relationer

I mødet med medlemmer, tillidsvalgte og arbejdspladser, så er det blevet tydeligt, at det er et generelt problem på arbejdspladserne, at medarbejderne ikke har nok tid til deres arbejde, og at der kontinuerligt opleves et massivt arbejdspres. Medlemmerne fortæller, at det tit og ofte skyldes ekstra opgaver oppefra kombineret med færre ressourcer og fastholdelse af eksisterende opgaver og forpligtelser. Det er svært at navigere i et arbejde, hvor du både skal være en medarbejder, som er glad for nye opgaver, fortsætte et højt niveau af service til borgere og gøre det hele lidt hurtigere. Konstante besparelser, flere krav og opgaver og mindre tid til den enkelte opgave har efterhånden sat sine spor på medlemmer, kolleger og arbejdspladser. Du har måske oplevet det selv? Mange medlemmer fortæller denne historie, og et gennemgående træk er, at når én medarbejder vælter, så falder medarbejderne som dominobrikker på arbejdspladsen - ingen har overskud, ekstra tid eller ressourcer. Det er et stort problem! Og det præger de offentligt ansatte hver evig eneste arbejdsdag. Derfor har DM Offenlig sat fokus på arbejdstid og arbejdspres i 2019, hvor vi blandt andet vil udvikle værktøjer, gode råd og hjælp til at arbejde med arbejdspres som kollegagruppe. OG vi hører meget gerne dine gode idéer!

Essentielt for arbejdstid, arbejdspres og det enkelte medlems trivsel er gode kollegiale relationer. På de arbejdspladser, DM Offentlig har besøgt, fortæller medlemmer, at det er nemmere at håndtere arbejdspres, besparelser, politiske ændringer osv., når bare man har gode kolleger. Det er bare nemmere at trives på sit arbejde, når kollegagruppen har det godt sammen, tager vare på hinanden og bøvler med konstante ændringer sammen. Vi skal have fokus på, hvordan du som medlem, som medarbejder og som kollega kan sætte gode kollegiale relationer på dagsorden.

Der har lige været valg til sektorbestyrelser og hovedbestyrelse i DM, og derfor vil det være en ny bestyrelse for DM Offentlig, som skal varetage arbejdet med fokusområderne. Vi har i DM Offentlig fået en stor, god bestyrelse, som både indeholder nye og fortsættende bestyrelsesmedlemmer. Det er godt for videreførelsen af gode idéer og godt for nye indspark!

Har du gode idéer til, hvordan DM Offentligs bestyrelse skal arbejde med fokusområderne, så skriv gerne til DMO's formand, Anne Pors, abp@dm.dk.

Snart skal der vælges en ny kongres til Dansk Magisterforening. Kongressen er DM’s højeste myndighed. Hver sektor i DM har et antal delegerede, og for DM Offentligs bestyrelse er det vigtigt, at de delegerede for denne sektor afspejler medlemmerne og sikrer repræsentation ift. køn, ansættelsesområde, tillidshverv og geografi.

Hvis du gerne vil gøre en forskel, så meld dig gerne som delegeret. Alle DM Offentligs medlemmer modtager en direkte mail, hvor man kan tilkendegive sit kandidatur. Du kan også melde dig lige nu - skriv til DMO's formand på abp@dm.dk.

Vi glæder os til at trække i arbejdstøjet og arbejde for, at din arbejdsdag bliver – endnu –bedre!