Gå til sidens indhold

”Jeg er hver dag med til at føre politik ud i livet”

Hun ved lidt om mange ting, kalder sig selv ”gummistøvlebiolog” og er som offentligt ansat med til at værne om demokratiet. DM Offentlig har talt med Karin Hjortshøj Pedersen, medlem af DM Offentlig og biolog i Naturstyrelsen.

Af Lærke Cramon

– Hvad går dit job ud på?
»Jeg er biolog i Naturstyrelsen og har igennem årene arbejdet med alt mellem himmel og jord – feltarbejde, sagsbehandling og alverdens projekter. Lige nu beskæftiger jeg mig med et projekt om naturpleje, og jeg prøver på at gøre det mere attraktivt for landmænd og lodsejere at pleje naturen omkring sig, så vi sikrer den biologiske mangfoldighed bedst muligt«.

Karin%20Hjortshøj%20Pedersen
Foto: Hans Søndergaard

– Hvornår i dit arbejdsliv har du truffet den vigtigste beslutning?
»Da jeg blev tillidsrepræsentant og opdagede, hvor meget god energi der er at hente i indignation. Det er også interessant at opdage, hvordan mange af biologiens egenskaber kan overføres til jobbet som tillidsrepræsentant. Fx bruger jeg viden om adfærdsbiologien til at forstå ledelsestankegange, og økologien kan bruges til at forstå, hvordan niveauerne på en arbejdsplads spiller sammen«. 

– Hvordan bruger du Dansk Magisterforening?
»Jeg har været på nogle kurser arrangeret gennem Dansk Magisterforening, og hvis jeg havde mere tid og overskud, ville jeg gerne gå til flere fyraftensmøder om fx fremtidens magistre, økonomi, digitalisering. Men ellers er jeg bevidst om, at DM er med til at arbejde for gode løn– og ansættelsesvilkår og dæmme op for forringelser. Det er for mange ikke så synligt i dagligdagen, men et utroligt vigtigt stykke arbejde«.

– Hvad kunne du ellers tænke dig af dit fagforbund?
»Jeg ved, at Dansk Magisterforening har en del potentielle medlemmer, som ikke kan se sig selv i DM og derfor melder sig ind i et andet fagforbund. Jeg kunne godt ønske mig, at DM havde et større fokus på mange forskellige faggrupper, særligt de naturvidenskabelige, så det blev mere attraktivt for flere at være medlem. Jeg ved dog, at der allerede nu gøres en indsats«. 

– Hvilke opgaver i dit arbejde kan du bedst og mindst lide?
»Jeg foretrækker at sidde med lidt at hvert, for jeg kan bedst lide, når mit arbejde er afvekslende. Det passer mig godt at veksle mellem at have møder, skrive, spare med kolleger og idéudvikle. Jeg kan mindst lide, hvis jeg har for mange rutineopgaver. Rutineopgaver kan være fine og afstressende ovenpå en periode med svære og udfordrende opgaver. Men helt ærligt, begynder jeg hurtigt at kede mig, hvis hver dag bare bliver mere af det samme«.

– Hvad er din største faglige styrke?
»Min alsidighed. Jeg ved lidt om mange ting. Når jeg får en opgave, ved jeg måske ikke alt om, hvordan den skal løses, men jeg kan altid navigere rundt og finde ud af, hvem jeg skal spørge, og hvem jeg skal sparre med. Jeg er god til at have overblikket og skabe samarbejder med folk, som ved mere end mig«.

– Hvad arbejder du på at blive bedre til?
»Åh, det ved jeg ikke. Jeg har brugt de sidste ti år på at udvikle mig. Jeg er en del af den generation på arbejdsmarkedet, som har brugt årevis på selvudviklingskurser. Det kan man sige meget godt og skidt om. Det gode er, at det har skabt et fokus på teambuilding, at vi alle er forskellige, og at der kommer en god synergi ud af at arbejde på tværs af fagligheder. Det dårlige er, at det bliver navlepillende. Fokus bliver det individuelle frem for det strukturelle, og jeg er skeptisk over for hele grundtanken om, at det er den enkelte medarbejder, der altid skal forbedre sig«.

– Hvordan balancerer du arbejde og privatliv?
»Det synes jeg sørme også er svært. Måske ikke så meget nu, men især da jeg var yngre og havde små børn. Det kræver en masse planlægning. Jeg blev engang tilbudt et arbejde med rejseaktivitet til udlandet, men sagde nej, fordi jeg synes, børnene var for små. Det fortryder jeg måske lidt i dag, for mon ikke vi kunne have været mere fleksible og planlagt os ud af det?«

– Hvad er det bedste faglige råd, du har fået?
»Da jeg var nyuddannet, arbejdsløs biolog og boede i Aarhus var det op ad bakke at få et fast job, og man kom hurtigt bag i køen, hvis ikke man havde nogle gode erfaringer at skrive på cv’et. Jeg var til et kursus i a-kassen, som handlede om natur- og miljølovgivning, og der blev jeg opfordret til at søge vikariater i udkanten af landet. Så det gjorde jeg, og det gav mig den fornødne erfaring, som senere førte mig til et fast job«.

– Fortæl en fordom om biologer:
»Biologer går altid rundt i gummistøvler, og de interesserer sig kun for at arbejde ’i felten’. Det er ikke helt rigtigt. Biologer arbejder mange steder, også som forskere i medicinalindustrien, med sagsbehandling, undervisning og meget mere. Folk spørger mig tit til råds om planter i haven, og der kommer jeg indimellem til kort. Selv om jeg nok er det, man vil kalde en ’gummistøvlebiolog’ og elsker naturen, så ved jeg altså ikke alt«.

– Hvilken værdi tilfører du din arbejdsplads?
»Jeg er tilhænger af, at man samarbejder på tværs af faggrænser, og at man som team udnytter, at man har forskellige styrker og kompetencer. Det prøver jeg i høj grad at efterleve og være motor for«.

– Hvilken værdi tilfører du samfundet?
»Som akademiker har man først og fremmest en viden, som er samfundsmæssig nyttig. Men jeg synes også, det er vigtigt at fremhæve, at jeg som offentligt ansat er med til at værne om demokratiet. Jeg efterlever de ordrer, som ministerierne udstikker, og uanset minister og partifarve er jeg hver dag med til at føre politik ud i livet«.

Blå bog:
Karin Hjortshøj Pedersen, født 1960
Projektmedarbejder i Naturstyrelsen
Uddannet biolog fra Aarhus Universitet
Arbejder i Rold Skov og bor i Randers