Til indhold

Tal og fakta

DM Leder har godt 1.600 medlemmer.

Indkomst

I 2019 tjente et DM-medlem med personaleansvar i det private i gennemsnit 62.920 kroner inkl. pension. Læs mere om, hvad andre ledere tjener i det private og den offentlige sektor.

Lønstatistik og vilkår

Aldersfordeling

De fleste af lederne i DM er i slutningen af trediverne eller starten af fyrrene og færrest er i de yngste og ældste aldersgrupper.

Graf - aldersfordeling

Uddannelsesbaggrund

Langt de fleste ledere i DM har en humanistisk uddannelsesbaggrund. Det gælder 934 medlemmer eller 64 procent af lederne i DM.

Graf Uddannelsesbaggrund

Køn

Der er lidt flere kvindelige DM’ere end mandlige DM’ere, der er ledere. 57 procent af lederne i DM er kvinder.

Graf Køn

Sektor

Der er lidt flere af lederne i DM, der er beskæftiget i den offentlige sektor end i den private. 69 procent af lederne i DM er beskæftiget i den offentlige sektor.

Graf Sektor

Efteruddannelse

Størstedelen af lederne har været på efteruddannelse indenfor de sidste tre år. Kun 22 procent har ikke modtaget efteruddannelse. I 92 procent af tilfældene, hvor lederen har fået efteruddannelse har arbejdsgiveren betalt efteruddannelsen. I fem procent af tilfældene er udgiften delt mellem arbejdsgiver og lederen selv.

Graf Efteruddannelse

Psykisk arbejdsmiljø

Syv ud af ti af lederne er helt eller overvejende enige i at de alt i alt har et godt psykisk arbejdsmiljø og otte ud af ti ledere er alt i alt tilfredse med deres job. Ni ud af ti oplever deres arbejdsopgaver som meningsfulde.

Mere end fire ud af 10 ledere føler sig ofte ensomme som ledere og mere end to ud af ti beskriver deres arbejdsplads som præget af stress. Fire ud af ti oplever at deres arbejde tager så meget af deres energi at det går ud over privatlivet.

Læs mere om Lederes psykiske arbejdsmiljø

Graf psykisk arbejdsmiljø