Gå til sidens indhold

Dialog og udvikling

Kirsten Balle

Kirsten Balle er uddannet lærer og cand. pæd. i pædagogik fra Danmarks Lærerhøjskole, nu Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Århus. Tidligere skoleinspektør, skole- og kulturchef, samt rektor på Roskilde Pædagogseminarium. Har været med i opbygningen af University College Sjælland som efter- og videreuddannelseschef. I dag uddannelseschef i professionshøjskolen University College Copenhagen.

Kirsten fortæller

"Nye uddannelsesbekendtgørelser, studieordninger og dannelsen af professionshøjskolen har givet store forandringer i uddannelsen af lærere og pædagoger. Det betyder også, at uddannelserne befinder sig i et spændingsfelt mellem de ydre krav, som samfundet og aftagerne af bachelorer og kandidater stiller, og de indre krav fra blandt andet bestyrelse, medarbejdere og studerende.

For mig handler ledelse om at skabe en balance mellem de to poler, og at organisationen opnår evnen til at analysere og udvikle strategier, samt at kunne gå fra ord til handling. 

Der vil hele tiden være behov for at udvikle uddannelserne i sammenhæng med ændringerne i samfundet. Derfor er det en del af min opgave at have et tæt samarbejde med praktikinstitutionerne, det kommunale niveau og universiteterne. 

Medarbejdere og studerende er nøgleaktører i udviklingen af uddannelserne og i implementeringen af de nye uddannelser. Jeg ser det som en væsentlig ledelsesopgave at sætte denne proces i gang. Udvikling og forandring betyder ikke, at det vi gjorde tidligere, var galt eller forkert, men at vi kan lære mere, og at vi jævnligt vurderer vores organisation for at se, om noget skal gøres anderledes. 

For mig er ledelse også at turde åbne op for debatter og dialog, samtidig med at vi styrer efter den fælles vision for University College Copenhagen. Disse dialoger trives bedst i et miljø, der kan rumme den uenighed, som naturligt vil være til stede i enhver organisation. Og når vi har denne type dialoger er det kundskber, argumenter og offentlig fornuft, der danner grundlaget for beslutninger. Samtidig er dialogen baseret på gensidig tillid og ligeværdighed mellem parterne. 

Jeg ser det som en betydelig del af mit ledelsesarbejde, at dialogen er med til at skabe et godt arbejdsklima for medarbejderne og et udfordrende og aktivt miljø for de studerende. 

Det er min klare overbevisning, at dialog og tæt kontakt mellem ledelse og studerende fremmer trivslen på uddannelsesstedet og dermed også mindsker frafaldet blandt de studerende. Jeg finder det naturligt at møde de studerende med åbenhed, krav og forventninger."