Gå til sidens indhold

Få inspiration og værktøjer på lederweb

Lederweb er Væksthus for Ledelses vidensportal. Her samles væksthusets udgivelser, samt aktuel viden og værktøjer til ledelse.

Væksthus for Ledelse, er et bredt netværk bestående af både praktikere, politikere og højtstående embedsmænd fra KL, Danske Regioner, KTO, Sundhedskartellet og de kommunale chefforeninger, samt de faglige organisationer, som gennem dialog deler erfaringer og udtænker initiativer til nyskabende projekter omkring offentlig ledelse.

Nedenfor har vi samlet nogle artikler fra Lederweb, som, vi mener, kan være nyttige for mellemlederne. Vi vil gerne bede om bidrag i form af cases og beretninger om aktuelle udfordringer for mellemledere, og også litteraturhenvisninger, som kan tjene til oplysning og erfaringsudveksling for andre ledere, og til påvirkning af arbejdsgiverne.