Til indhold

Valg af tillidsrepræsentant

Få overblik over, hvordan I vælger en tillidsrepræsentant, hvis du er ansat på en offentlig arbejdsplads.

Hvis I gerne vil vælge en tillidsrepræsentant på jeres arbejdsplads, kræver det:

 • at I er mindst fem akademikere
 • at I alle fem er ansat efter den offentlige overenskomst for akademikere på arbejdspladsen.

Uddannelse og overenskomst er altså afgørende for, om man kan deltage i valget.

Man skal være medlem af en fagforening for at kunne blive valgt som tillidsrepræsentant. Til gengæld behøver man ikke at være medlem af en fagforening for at deltage i valget og dermed tælle blandt de mindst fem ansatte.

 • Overenskomstgrupper og afdelinger

  Medlemmerne af hver AC-organisation, fx DM’ere, udgør en overenskomstgruppe. 

  Medlemmerne i en overenskomstgruppe har mulighed for at vælge en tillidsrepræsentant, hvis organisationen repræsenterer minimum fem ansatte på arbejdspladsen.  I kan vælge en eller flere tillidsrepræsentanter pr. overenskomstgruppe.

  I beslutter selv, om I vil vælge en tillidsrepræsentant, som kun dækker DM’erne, eller om I hellere vil vælge en tillidsrepræsentant, som dækker to eller flere af AC-organisationerne.

  Ansat i staten:

  På statslige institutioner kan I vælge en tillidsrepræsentant og en suppleant for hver afdeling, hvis den pågældende repræsenterer mindst fem ansatte. Det kan fx være hensigtsmæssigt at vælge flere tillidsrepræsentanter, hvis jeres arbejdsplads er fordelt på flere geografisk adskilte lokaliteter.

  Ansat i kommuner eller regioner:

   På kommunale og regionale arbejdspladser kan I vælge en tillidsrepræsentant for hver institution, hvis den pågældende repræsenterer mindst fem ansatte.

  I skal være enige med jeres arbejdsgiver om konstruktionen, hvis I ønsker at vælge flere tillidsrepræsentanter, og det vigtigt, at I husker at aftale, hvilke områder den enkelte tillidsrepræsentant dækker.

 • Hvem kan vælges?

  Valgbarhed handler om, hvem der kan blive valgt som tillidsrepræsentant. Du skal være organiseret i en fagforening for at blive valgt som tillidsrepræsentant.

  På det statslige område kan du blive valgt som tillidsrepræsentant, hvis du har været ansat i ni måneder.

  På det kommunale og regionale område skal du have været ansat i mindst seks måneder. 

 • Hvem kan stemme?

  Som udgangspunkt har alle stemmeret. Det vil sige, at alle, som er ansat efter de offentlige AC-overenskomster, kan deltage i afstemningen om valg af tillidsrepræsentant.

  Chefer samt special- og chefkonsulenter med ledelsesbeføjelser over andre akademikere har dog ikke stemmeret. Special- og chefkonsulenter, som kun har faglig ledelse over andre akademikere, har stemmeret.

Anmeld dit valg som tillidsrepræsentant

Husk du skal anmelde til DM, hvis du er blevet valgt som tillidsrepræsentant eller suppleant. 

Hvis du ikke er medlem af DM, men af en af de andre AC-organisationer, godkender DM også dit valg som tillidsrepræsentant eller suppleant for vores medlemmer på arbejdspladsen.

Anmeldelse af tillidsrepræsentant
; ;