Til indhold

Tillidsrepræsentant

Din DM-tillidsrepræsentant har som hovedopgave at repræsentere dig og de øvrige DM-medlemmer på arbejdspladsen og varetage jeres løn- og ansættelsesmæssige interesser.

Tillidsrepræsentanten eller TR repræsenterer dig og de øvrige DM-medlemmer på arbejdspladsen, og han eller hun varetager dine løn- og ansættelsesmæssige interesser. Samtidig er din tillidsrepræsentant ansvarlig for at formidle information og kontakt mellem DM og din arbejdsplads.

Din tillidsrepræsentant

  • Forhandler dine tillæg
  • Forhandler lønaftaler (forhåndsaftaler) og tillæg ved de årlige lønforhandlinger
  • Går ind i løsningen af personsager og er din "forsvarsadvokat", både hvis der er samarbejdsproblemer, og hvis du får en advarsel eller bliver afskediget
  • Holder øje med, at overenskomstens bestemmelser overholdes.

Samarbejdsudvalg

Tillidsrepræsentanten er automatisk medlem af arbejdspladsens samarbejdsudvalg (SU) eller medindflydelsesudvalg (MED), og er dér med til at aftale generelle retningslinjer for din arbejdsplads. Det kan for eksempel være om kompetenceudvikling, medarbejderudviklingssamtaler eller ansættelse på særlige vilkår, når arbejdspladsen skal have formuleret en personalepolitik.

Tillidsrepræsentanten fungerer som talsmand for dig og de øvrige DM-medlemmer, som har valgt vedkommende. TR kan over for arbejdspladsens ledelse komme med forslag, opfordringer og klager fra jer som medarbejdere samt optage forhandlinger om lokale spørgsmål. 

Tillidsrepræsentanten har et særligt ansvar for at skabe interesse om faglige spørgsmål og sætte gang i og koordinere den faglige aktivitet på arbejdspladsen, for eksempel gennem medlemsmøder, klubmøder og fyraftensmøder.

Forhandlingsret

Din tillidsrepræsentant har en forhandlingsret. Det vil sige, at tillidsrepræsentanten har krav på, at ledelsen forhandler med ham eller hende om lokale problemer - også om personspørgsmål.

Endvidere har tillidsrepræsentanten ret til at få alle relevante informationer fra ledelsen vedrørende forhandlinger om løn og tillæg i forbindelse med personsager og generelle informationer om arbejdspladsen. 

Tillidsrepræsentanten har krav på at blive holdt orienteret ved kommende afskedigelser af kolleger, der ikke er tidsbegrænset ansat. TR skal også holdes bedst muligt orienteret om ansættelse af kolleger samt andre skridt fra ledelsens side inden for pågældende medarbejdergruppe.

; ;