Gå til sidens indhold

Prisfastsættelse

Det er ikke altid let at finde det rigtige prisniveau for en opgave. Få nogle pejlemærker til gode priser for både dig og din kunde.

Hvis du går ind på et marked, hvor du ikke kender prisniveauet i forvejen, bør du undersøge det.

Hvis du tager udgangspunkt i, hvad en fastansat magister ville få i løn for at levere en tilsvarende ydelse, skal du være opmærksom på, at man som ansat har en række fordele, der ikke umiddelbart fremgår af lønnen: ferie med løn, helligdage, særlige feriefridage, betalt efteruddannelse, løn under sygdom, barns første sygedag, barsel, pension m.v.

Samtidig er der udgifter til fx husleje, varme og udstyr, du som selvstændig eller freelancer ofte selv afholder.

Hvis du sammenligner med, hvad en fastansat ville få i løn for samme opgave, bør du derfor sætte en pris, der er væsentlig højere. Hvor meget højere afhænger blandt andet af dine konkrete faste og variable udgifter, eventuelle produktionsomkostninger mv. Oftest vil du skulle lægge mindst 100 % oveni.

Læs mere om beregning af priser

Udbud og efterspørgsel

Prisfastsættelsen afhænger selvfølgelig også af, hvor mange, der vil kunne løse opgaven, og hvor omfattende den er. Hvis opgavens omfang strækker sig over mange måneder og med et aftalt større timeforbrug, vil timeprisen kunne være lavere, end hvis der kun afsættes fx 20 timer til opgaven.

Moms

Forventer du at omsætte for over 50.000 kroner om året, skal du (på nær visse undtagelser) momsregistreres. Det betyder, at du skal opkræve moms i forbindelse med betalingen for dine ydelser (leverancer). Momsen lægges oven i din samlede pris.

Du skal være opmærksom på, at du bliver momspligtig i samme øjeblik, det bliver klart, at din omsætning i det pågældende år vil nå over de 50.000 kroner. Det fremgår af en afgørelse i landsskatteretten fra 2018, hvor det i kendelsen lyder: ”Pligten til at lade sig registrere indtræder på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at den momspligtige omsætning vil overstige registreringsgrænsen på 50.000 kr.”

Hvis du skal handle med momsregistrerede virksomheder, vil det normalt også være en klar fordel selv at være momsregistreret fra begyndelsen.

Læs om registrering af virksomheden på skat.dk

Læs også SKAT’s guide med gode råd til at komme godt i gang

Læs mere om reglerne for moms – samt for regnskab, bogføring og krav til faktura på skat.dk

Visse ydelser er fritaget fra momspligt. Læs mere om dette på virk.dk

Der gælder også nogle særlige regler om momspligt for freelance journalister, fotografer m.fl., som måske kan være relevante for dig, som arbejder med kommunikation. Læs mere på skat.dk