Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Prisfastsættelse

Når du fastsætter en pris for din ydelse, er der flere ting, du som selvstændig eller freelancer må tage højde for. Dels skal du kunne sælge og få betaling for dine ydelser, og dels skal du kunne dække alle dine omkostninger – og endelig skal du jo også kunne trække en løn ud til dig selv.

Noget af det, du må tage højde for, når du prissætter, er prisniveauet i dit marked, din egen position i markedet i forhold til dine konkurrenter, efterspørgslen og kundens oplevede værdi af din ydelse. Det handler om at finde frem til en ”fair pris”, så både du og kunden er tilfreds – og alle føler sig godt behandlet. Disse faktorer er helt unikke for netop din situation – og afhænger også af den konkrete kunde, jeres relation og historie, opgavernes karakter og kompleksitet, eventuelt tidspres eller særlige behov.

Fast pris eller tilbud

En timepris kan variere med omfanget og karakteren af opgaven, omstændighederne omkring kundens situation, salgssituationen og konkurrencesituationen i øvrigt. Det mest almindelige er, at der gives rabat på den oplyste timepris i forhold til omfanget af opgaven – jo flere timer, der købes på en gang, desto lavere er prisen pr. time.

Forudbetaling kan også give rabat – fx er der efterhånden mange, som sælger klippekort til deres ydelser, hvor kunden, mod at købe flere timer forud, får rabat på den samlede timepris. Men det er ikke en naturlov, at der skal gives rabat. Vær forsigtig med rabatter og sørg for, at det altid er helt tydeligt, hvorfor der gives rabat – og at der normalt betales fuld pris.

Moms

Forventer du at omsætte for over 50.000 kroner om året, skal du (på nær visse undtagelser) momsregistreres. Det betyder, at du skal opkræve moms i forbindelse med betalingen for dine ydelser (leverancer). Momsen lægges oven i din samlede pris.

Du skal være opmærksom på, at du bliver momspligtig i samme øjeblik, det bliver klart, at din omsætning i det pågældende år vil nå over de 50.000 kroner. Det fremgår af en afgørelse i landsskatteretten fra 2018, hvor det i kendelsen lyder: ”Pligten til at lade sig registrere indtræder på det tidspunkt, hvor det er åbenbart, at den momspligtige omsætning vil overstige registreringsgrænsen på 50.000 kr.”

Hvis du skal handle med momsregistrerede virksomheder, vil det normalt også være en klar fordel selv at være momsregistreret fra begyndelsen.