Gå til sidens indhold

Prisfastsættelse

Det er ikke altid let at finde det rigtige prisniveau for en opgave. Få nogle pejlemærker til gode priser for både dig og din kunde.

Hvis du går ind på et marked, hvor du ikke kender prisniveauet i forvejen, bør du undersøge det ved fx at kontakte kolleger og konkurrenter og høre, hvad det normale prisniveau generelt er samt undersøge websider indenfor samme branche.

Du kan også tage udgangspunkt i, hvad en fastansat magister ville få for at levere en tilsvarende ydelse. Du skal dog være opmærksom på, at man som ansat har en række fordele, der ikke umiddelbart fremgår af lønnen: ferie med løn, helligdage, særlige feriefridage, betalt efteruddannelse, løn under sygdom, barns første sygedag, barsel, pension m.v.

Samtidig er der udgifter til husleje, varme og udstyr, du som selvstændig eller freelancer ofte selv afholder.

Hvis du sammenligner med, hvad en fastansat ville få for samme opgave, bør du sætte en pris, der er cirka 100 procent højere.

Hvis du som selvstændig eller freelancer omsætter for mere end 50.000 kroner om året, er du momspligtig. Det vil sige, at du skal betale 25 procent moms af din virksomheds omsætning.

Dette skal du også lægge oveni fakturaprisen.

Visse typer af opgaver er ikke momsbelagt. Du kan se hvilke på SKAT.dk

Udbud og efterspørgsel

Prisfastsættelsen afhænger selvfølgelig også af, hvor mange, der vil kunne løse opgaven, og hvor omfattende den er. Hvis opgavens omfang strækker sig over mange måneder og med et aftalt større timeforbrug, vil timeprisen være lavere, end hvis der kun afsættes fx 20 timer til opgaven.

Der er fastsat timelønsatser - på visse områder kun som anbefaling - på forskellige områder. Disse kan tjene til generel orientering.

Læs mere om honorar og timeløn

Dækningsbidrag og avance

Der er to væsentlige faktorer, du skal være opmærksom på, når du prissætter dine produkter: dækningsbidrag og avance.

Dækningsbidrag er de indtægter, som du genererer, og som skal dække din virksomheds driftsudgifter. Det vil sige til betaling af administration, løn, skat, pensioner og forsikringer m.v.

Avancen er den del af dine indtægter, som du har tilbage, når virksomhedens produkt og dækningsbidrag er betalt. Avancen kan bruges til investering i virksomhedens fortsatte udvikling.

Hvis du ikke både tager højde for dit dækningsbidrag og avancen i den måde, du driver virksomhed på, vil din virksomhed ikke nødvendigvis blive betragtet som en erhvervsdrevet virksomhed. Det kan have skattemæssige konsekvenser for virksomheden.

Det er en god idé at kontakte en revisor og få generel vejledning om bogføring, selvangivelse og regnskab.