Til indhold

Forsikringer som selvstændig

Til forskel fra lønmodtagere har selvstændige erhvervsdrivende og freelancere ikke en ulykkes– eller arbejdsskadeforsikring, der dækker dem i arbejdstiden. Derfor er det vigtigt at tegne sådanne forsikringer, når man arbejder som sin egen arbejdsgiver.

Ud over ulykkes- og arbejdsskadeforsikring er det i stigende grad blevet gængs, at kunder, når de indgår aftale om levering af en ydelse, kræver, at man har en erhvervsansvarsforsikring, der dækker fejl og mangler ved slutproduktet.

Vores erfaring er, at selvstændige DM'ere har meget forskellige virksomheder og derfor også meget forskellige forsikringsbehov. Derfor tilbyder vi ikke en færdig forsikringspakke, men individuelle løsninger.

Erhvervsforsikringer fra Lærerstandens Brandforsikring til selvstændige medlemmer af DM

Disse fire forsikringer udgør grundlaget for en forsikringspakke som selvstændig:

  • Erhvervsansvarsforsikringen dækker det erstatningsansvar, som virksomheden måtte blive pålagt, for skader på personer eller ting.
    Forsikringen dækker tingskader med op til 5 mio. kroner og personskader med op til 10 mio. kroner.
  • Erhvervsløsøreforsikringen dækker brandskader på inventar, varer, it-udstyr mv. Forsikringen kan udvides, så den også dækker el-skade, vandskade, tyveri og driftstab.
    Forsikringen dækker op til den aftalte forsikringssum, der skal svare til løsørets nyværdi.
  • Nøglepersonforsikringen dækker lønomkostningerne ved langvarig sygdom blandt virksomhedens ansatte, herunder ejeren. Forsikringen dækker også sygemeldinger som følge af stress. Virksomheden får løbende udbetalt de lønomkostninger, som den opretholder til den sygemeldte medarbejder. Beløbet kan frit anvendes til vikardækning eller andet.
  • Arbejdsskadeforsikringen er en lovpligtig forsikring, der dækker skader på virksomhedens ansatte. Selvstændige, der driver virksomhed med personlig hæftelse, kan vælge at tegne forsikringen. Hvis virksomheden drives i selskabsform, er arbejdsskadeforsikringen lovligtig – også selv om ejeren er eneste ansatte.

Disse forsikringer vil også være relevant at overveje som selvstændig:

  • Netbankforsikringen dækker det direkte tab af penge, der måtte komme, hvis din erhvervsnetbank bliver hacket.
  • Cyberforsikringen dækker nogle af de tab, ekstra omkostninger og erstatningskrav, som virksomheden kan blive ramt af efter hackerangreb.

Derudover tilbyder vi andre erhvervsforsikringer, som kan være relevante – fx Rejseforsikring Erhverv, Glasforsikring og Bygningsforsikring for Erhvervsbygninger.

Læs mere hos Lærerstandens Brandforsikring eller ring på 33 48 58 10.

For at købe erhvervsforsikringer hos Lærerstandens Brandforsikring, skal du have private forsikringer hos Lærerstandens Brandforsikring.

Husk også dine private forsikringer

Når du vælger at blive selvstændig, vil det ofte også være relevant at se på dine private forsikringer. Det kan fx være nyttigt at udvide din ulykkesforsikring, så den dækker hele døgnet – og dermed også mens du er på arbejde.

; ;