Gå til sidens indhold

Dagpenge som selvstændig

Som selvstændig kan du godt opnå ret til dagpenge. Husk, at kontakte a-kassen for rådgivning om dagpenge.

Dagpengereglerne for selvstændige erhvervsdrivende kan virke komplicerede, og mange magistre arbejder i en gråzone mellem lønarbejde og selvstændig virksomhed.

Du bør derfor, inden du starter som selvstændig eller freelancer kontakte Magistrenes A-kasse, hvis du er medlem der.

De vil guide dig igennem dine muligheder som selvstændig eller freelancer i forhold til dagpengelovgivningen.

Kontakt Magistrenes A-kasse

Selvstændig på deltid

Mange magistre arbejder på deltid som fx vidensiværksættere.

I dagpengesystemet er man altid enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende. Det er vigtigt at vide, hvilken gruppe man tilhører, fordi de rettigheder, man har, er ret forskellige. MA skal vurdere konkret, om der er tale om selvstændig virksomhed eller lønarbejde.

Har du selvstændig virksomhed i mindre omfang, har du mulighed for at drive virksomheden, samtidig med at du får dagpenge i op til 78 uger.

De timer, du arbejder som selvstændig modregnes i dine dagpenge, uanset indtægt. Kun dit lønarbejde tæller med, når vi skal beregne dine dagpenge.

Selvstændig virksomhed og dagpengeret

Som selvstændig kan du hverken få dagpenge eller feriedagpenge, heller ikke i perioder uden opgaver i din virksomhed. For at få dagpenge skal du stoppe helt som selvstændig erhvervsdrivende.

Ønsker du at ophøre med at drive selvstændig virksomhed, er der mulighed for at modtage dagpenge efter en karensperiode på tre uger. Betingelsen er, at:

  • Du skal have tjent 228.348 kr. (2018) som lønmodtager, hvor du maksimalt kan medregne 19.029 kr. pr. måned.
  • Du skal kunne dokumentere, at du har lukket eller overdraget din virksomhed.

Aktiviteter imens du er på dagpenge

Aktiviteterne kan bestå af lønmodtagerarbejde, aktiviteter i den selvstændige virksomhed, honorar- og freelanceaktiviteter og aktiviteter i ægtefællens virksomhed som medarbejdende ægtefælle med en ansættelsesaftale som lønmodtager.

Læs mere hos Magistrenes A-kasse