Til indhold

Der gælder særlige regler for ferie, hvis du er blevet afskediget.

Reglerne for ferie ved fratrædelse er komplekse. Det afhænger blandt andet af længden på din opsigelses-periode, og om du er blevet fritstillet.

Kontakt DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk, hvis du er i tvivl om dine rettigheder og muligheder.

Hovedferie og øvrig ferie

Bliver du afskediget med et opsigelsesvarsel på tre måneder eller kortere, har du ret til at aflyse din hovedferie, selvom den var varslet. Det skyldes, at din hovedferie ikke skal benyttes til jobsøgning. Hvis din arbejdsgiver derimod vælger at forlænge din opsigelsesperiode med det antal feriedage, du har til gode, har du pligt til at holde den varslede ferie i din opsigelsesperiode, da det derved anses som ferie og ikke jobsøgning.

For din øvrige ferie er varslet en måned, så den vil du som regel kunne afholde inden for opsigelsesvarslet.

Du skal være opmærksom på, at der i din kontrakt eller ved overenskomst kan være aftalt andre regler for varsel ved opsigelse. Er du tvivl, bør du kontakte DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk.

Ferie hvis du er fritstillet

Når du er fritstillet, skal du ikke møde på arbejdet i opsigelsesperioden. Fritstilling skal betragtes som et automatisk varsel om, at du skal holde ferie. Ved fritstilling behøver din arbejdsgiver altså ikke eksplicit at varsle dig ferie. Opsigelsesperioden skal dog fortsat kunne rumme længden på både varsel og den ferie, du har til gode.

Kan din ferie indeholdes i fritstillingsperioden, efter ferievarslet er udløbet, vil din ferie automatisk blive betragtet som afholdt.

Læs mere om reglerne for fritstilling

Nyt job i fritstillingsperioden

Får du nyt job i fritstillingsperioden, kan det have betydning for din ferie. Du bevarer som udgangspunkt din ferie, hvis du starter på et nyt job, inden ferievarslet udløber. Holder du ferien hos din nye arbejdsgiver med feriegodtgørelse fra din tidligere arbejdsgiver, vil ferien blive betragtet som afholdt.

Hvis du er fritstillet fra en arbejdsgiver, der er gået konkurs, og fritstillingsperioden kan rumme både ferievarsel og ferie, vil din ferie blive betragtet som afholdt.

Reglerne om ferie ved fritstilling er meget komplekse. Kontakt altid DM på 38 15 66 00 eller dm@dm.dk og få rådgivning, hvis du er i tvivl.