Til indhold

Whistleblowerordning i forbindelse COVID-19

Folketinget har 4. juni vedtaget lov om whistleblowerordning for de erhvervsrettede COVID-19 kompensationsordninger.

Med whistlerblowerordningen har alle mulighed for at indberette svindel eller konkret mistanke om svindel til Erhvervsstyrelsen. Indberetningen sker via Virk.dk

Whistlerblowerordningen omhandler alene svindel, som relaterer sig til de statslige COVID-19 kompensationsordninger.

Disse omfatter:

  • Kompensation for lønudgifter (lønkompensationsordningen)
  • Kompensation for faste udgifter
  • Kompensation for selvstændige med CVR-nummer
  • Kompensation for freelancer
  • Kompensation for arrangører

Din indberetning om svindel eller begrundet mistanke om svindel vil være anonym. Det betyder, at Erhvervsstyrelsen ikke må videregive oplysninger om din person eller oplysninger, hvormed man kan udlede din identitet. Det gælder både i forhold til den konkrete person, og den virksomhed anmeldelsen omhandler. Det gælder også i forhold til offentligheden i øvrigt. Dine oplysninger er dermed fritaget fra aktindsigt.

Som led i efterforskningen af din anmeldelse må Erhvervsstyrelsen videregive dine oplysninger til politiet eller anklagemyndigheden. Såfremt din anmeldelse fører til en straffesag, og du bliver bedt om at vidne i straffesagen, bortfalder anonymiteten.

Er du ansat eller tidligere ansat, vil du dog være beskyttet af reglerne om, at en virksomhed ikke må udsætte en ansat eller tidligere ansat for ufordelagtig behandling som følge af en berettiget anmeldelse om svindel og indberetning til Erhvervsstyrelsen.

Du kan finde yderligere oplysninger om whistleblowerordningen her

Kontakt DM

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DM.

Kontakt DM