Gå til sidens indhold

Sygedagpenge

Folketinget har vedtaget en udvidet ret til sygedagpenge for lønmodtagere og selvstændige samt sygedagpengerefusion til arbejdsgiverne.

Ordningen betyder, at arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende nu kan få statslig refusion fra første sygefraværsdag for de personer, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. Som reglerne er i dag, har arbejdsgivere pligt til at betale lønudgifter under sygdom eller sygedagpenge i 30 dage – den såkaldte arbejdsgiverperiode.

Derudover kan selvstændigt erhvervsdrivende få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter den almindelige egen periode på 2 uger.

Loven gælder med tilbagevirkende kraft fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Regeringen og folketingets partier indgik 19. marts 2020 endnu en aftale om hjælp til sygedagpengemodtagere. Ordningen er blevet udvidet med politiske aftaler af 18. april 2020 og 15. juni 2020.

Sygemeldte, der i perioden fra og med 9. marts til og med 30. september 2020 når revurderingstidspunktet, dvs. har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder - og som ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter én af forlængelsesreglerne, kan få forlænget retten til sygedagpenge i op til knap syv måneder.

Det gælder også for sygemeldte, som mister sygedagpengeretten ved udløb af en af de eksisterende forlængelsesregler, og som ikke kan få forlænget sygedagpengeperioden, men i stedet står til at overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

Fra hvilken dato kan jeg få sygedagpenge, hvis jeg som selvstændig melder mig syg på grund af COVID-19?

Fra første fraværsdag.

Kan jeg få sygedagpenge, hvis jeg har været i karantæne som følge af rejse eller kontakt med smittet?

Ja, hvis du har fået besked fra en myndighed om at gå i karantæne, er du berettiget til sygedagpenge.

Gælder den nye ordning for sygedagpenge for alle former for sygemeldinger?

Nej, man kan kun få statslig refusion fra første sygefraværsdag for medarbejdere, der er smittede eller i karantæne på grund af COVID-19. For andre sygemeldinger vil arbejdsgiverperioden på 30 dage stadig gælde.

Hvordan beviser jeg, at det er COVID-19, jeg fejler?

Man skal kontakte egen læge, og hvis lægen mener, at det kan være coronasmitte, så giver det adgang til sygedagpengerefusion. Med andre ord kommer ordningen til at bygge på en lægefaglig vurdering samt tro og love-erklæring.

Kan jeg få sygedagpenge, hvis jeg går i selvvalgt karantæne som selvstændig på grund af risiko for at smitte udsatte kunder eller samarbejdspartnere?

Nej, formodentlig ikke. Det vil være op til en konkret vurdering, men der skal formodentligt en tredjepart til, for at karantæne er et gyldigt argument.

Jeg modtager sygedagpenge – hvordan er jeg omfattet?

Det fremgår af aftalerne, at du er omfattet, hvis du i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. september 2020 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de forudgående 9 kalendermåneder, og kommunen vurderer, at du ikke har ret til at få dine sygedagpenge forlænget efter én af gældende forlængelsesmuligheder. I det tilfælde vil du kunne få forlænget sygedagpengene i op til knap syv måneder.

Er du sygemeldt og i tvivl om dine muligheder, kan du altid kontakte DM for råd og vejledning.

Jeg modtager sygedagpenge efter én af forlængelsesmulighederne, er jeg omfattet?

Det fremgår af aftalerne, at du er omfattet, hvis du i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. september 2020 mister sygedagpengeretten, fordi den forlængelsesmulighed, som dine sygedagpenge er forlænget efter udløber – og kommunen vurderer, at dine sygedagpenge ikke kan forlænges yderligere. I det tilfælde, vil du kunne få forlænget sygedagpengene i op til knap syv måneder. Det er en betingelse, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og i øvrigt opfylder sygedagpengelovens krav.

Er du sygemeldt og i tvivl om dine muligheder, kan du altid kontakte DM for råd og vejledning.

Er jeg omfattet, hvis jeg har mistet mine sygedagpenge?

Du vil være omfattet af aftalen, hvis du mister - eller står til at miste dine sygedagpenge i perioden fra og med 9. marts 2020 til og med 30. september 2020 – og i øvrigt opfylder sygedagpengelovens betingelser.

Sygedagpengeområdet er komplekst og helt afhængigt at de konkrete forhold, der gør sig gældende i din situation. Det er kommunen, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge.

Er du sygemeldt og i tvivl om dine muligheder, kan du altid kontakte DM for råd og vejledning.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM