Til indhold

Sygedagpenge

Folketinget har vedtaget en lov, som genindfører den midlertidige suspendering af arbejdsgiverperioden med virkning fra 23. november 2021.

Den midlertidige lovregulering giver din arbejdsgiver ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis du skulle blive uarbejdsdygtig som følge af sygdom på grund af COVID-19. Det er en forudsætning, at du er konstateret smittet ved en positiv COVID-19-test.

Din arbejdsgiver har ligeledes ret til sygedagpengerefusion fra første fraværsdag, hvis du er i den situation, at sundhedsmyndighederne har anbefalet dig at gå i selvisolation, fordi du vurderes at være ”nær kontakt” til en smittet. Er du omfattet af ordningen som ”nær kontakt”, der skal gå i selvisolation, skal du på tro og love erklære, at du følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for selvisolation af ”nære kontakter”.

Det er et krav, at du ikke kan arbejde hjemmefra.

Ordningen gælder i perioden 23. november 2021 til og med 28. februar 2022.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM