Til indhold

Sygedagpenge

Ny aftale giver midlertidig forlængelse af sygedagpenge. Regeringen og aftalepartier indgik 27. oktober en ny aftale om mulighed for forlængelse af sygedagpenge til sygedagpengemodtagere.

Med aftalen forlænges retten til sygedagpenge med tre måneder, hvilket betyder, at ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med 31. januar 2021. Sygedagpengemodtagere kan dermed få forlænget deres sygedagpengeperiode med 3 måneder efter en midlertidig forlængelsesregel, hvis de når revurderingstidspunktet, eller den nugældende forlængelse af sygedagpengene ophører, og udbetalingen ikke kan forlænges efter de almindelige regler i perioden fra og med 31. oktober 2020 til og med 31. januar 2021.

Jeg modtager sygedagpenge – hvordan er jeg omfattet?

Det fremgår af aftalen, at du er omfattet, hvis du i perioden fra og med 31. oktober 2020 til og med 31. januar 2021 har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger i de forudgående 9 kalendermåneder, og kommunen vurderer, at du ikke har ret til at få dine sygedagpenge forlænget efter én af gældende forlængelsesmuligheder. I det tilfælde vil du kunne få forlænget sygedagpengene efter den nye midlertidige forlængelsesregel.

Jeg modtager sygedagpenge efter én af forlængelsesmulighederne, er jeg omfattet?

Det fremgår af aftalen, at du er omfattet, hvis du i perioden fra og med 31. oktober 2020 til og med 31. januar 2021 mister sygedagpengeretten, fordi den forlængelsesmulighed, som dine sygedagpenge er forlænget efter udløber – og kommunen vurderer, at dine sygedagpenge ikke kan forlænges yderligere. I det tilfælde vil du kunne få forlænget sygedagpengene efter den nye midlertidige forlængelsesregel.

Det er en betingelse, at du er uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom og i øvrigt opfylder sygedagpengelovens krav.

Sygedagpengeområdet er komplekst og helt afhængigt at de konkrete forhold, der gør sig gældende i din situation. Det er kommunen, der træffer afgørelse om din ret til sygedagpenge.

Er du sygemeldt og i tvivl om dine muligheder, kan du altid kontakte DM for råd og vejledning.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM