Til indhold

Smittebegrænsende tiltag på statslige arbejdspladser

Epidemikommissionens opfordring til brug af hjemmearbejde udmøtens på de statslige arbejdspladser med henblik på at begrænse smitten med COVID-19 i samfundet.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen udmeldt at fra mandag den 20. december 2021 udmøntes Edidemikommissionens opfordring til brug af hjemmearbejde. Tiltagene er foreløbigt gældende frem til den 17. januar 2022.

Fremmøde

  • Arbejdet på de statslige arbejdspladser skal tilrettelægges med maksimalt 20 pct. fremmøde i det omfang, det er er muligt og hensigtsmæssigt.
  • Fremmødeprocenten omfatter ikke medarbejdere, som ledelsen undtagelsesvist har vurderet, ikke har mulighed for at arbejde hjemmefra, fx fordi de varetager kritiske funktioner.
  • Det kan på den enkelte arbejdsplads besluttes, at fremmøde begrænses yderligere end til 20 pct., hvis det er muligt og hensigtsmæssigt.

Møder, kurser og arrangementer

De gældende anbefalinger om møder, kurser og arrangementer er fortsat gældende.

  • Møder afholdes i størst muligt omfang digitalt.
  • Eksterne fysiske møder begrænses eller holdes digitalt, når det er muligt.
  • Ved fysiske møder begrænses deltagerantallet.
  • Fysisk deltagelse på kurser og konferencer begrænses, men kan efter en konkret vurdering fra ledelsen ske, hvis det er særligt relevant.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at man ved fremmøde forsat har fokus på Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for forebyggelse af smittespredning. 

Du kan finde mere om Medarbejder- og Kompetencestryeslens anbefalinger ved at klikke her.