Til indhold

Et bredt politisk flertal har 15. juni 2020 aftalt, at selvstændige får mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemskab under visse betingelser. Du undgår dermed karantæne ved nedlæggelse af dit CVR-nummer grundet manglende indtægt som følge af COVID-19.

Det er et krav, at indmeldelsen i a-kassen sker i perioden fra og med 9. juli til og med 8. august. Det indebærer, at du som selvstændig har ret til dagpenge fra første medlemsdag, hvis de øvrige betingelser er opfyldt, herunder krav om forudgående beskæftigelse og rådighedsforpligtelse.

For at få udbetalt dagpenge skal du være ophørt med din virksomhed, med mindre du har en virksomhed, der er direkte omfattet af forbud.

Når du melder dig ind i a-kassen, bliver du medlem med tilbagevirkende kraft 12 måneder tilbage i tid og indbetaler derfor kontingent for perioden ved indmeldelse. Du forpligtes desuden til medlemskab et år fremadrettet.

Er du medlem af en a-kasse, men opfylder du endnu ikke anciennitetskriteriet, er reglerne ligeledes lempet.

Har du en virksomhed, der fortsat er direkte omfattet af et egentligt forbud, kan du få ret til dagpenge uden, at din virksomhed reelt skal ophøre, og du fx skal afmelde dit CVR-nummer. Arbejdet i din virksomhed vil dog fortsat skulle ophøre i perioden.

Ordningen gælder fra og med 9. juli 2020 til og med 8. september 2020.

Supplerende dagpenge

Du kan modtage supplerende dagpenge fra dag ét, såfremt du opfylder kravene for supplerende dagpenge. De supplerende dagpenge kan du som selvstændig eller freelancer modtage i op til 30 uger.

DM anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Hjælpepakker

Regeringen har taget forskellige initiativer til at holde hånden under danske selvstændige og freelancere i forbindelse med COVID-19.

Læs mere

Kontakt din a-kasse

Har du spørgsmål til dagpenge i forbindelse med coronavirussen, kan du kontakte din a-kasse.

Læs mere på ma-kasse.dk

Erhvervsstyrelsens virksomhedsguide

Information til virksomheder om coronavirus/COVID-19.

Læs mere