Til indhold

Hvordan er du stillet, hvis du går glip af indtægter pga. et aflyst arrangement?

Jeg arbejder som freelance anmelder og går glip af indtægter, da alle arrangementer er aflyst. Hvordan er jeg stillet?

Som udgangspunkt er en aftale bindende for begge parter, så bryder en af parterne aftalen i kontrakten, er der tale om misligholdelse af kontrakten. Og derfor kan du rejse et krav om erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsretlige principper.

I en situation hvor en kontraktpart aflyser og påberåber sig force majeure grundet corona-virusset, afhænger det af, om corona kan høre under force majeure. Det vil sige, at det skal være umuligt at gennemføre det planlagte arbejde grundet en uforudsigelig indtruffen omstændighed. Er der tale om en force majeure situation, kan der som udgangspunkt ikke rejses et krav om erstatning grundet tab.

Hvis der ikke er noget i kontrakten, der definerer, hvornår der er tale om force majeure, afhænger det også af, om der er tale om fx en epidemi eller en pandemi, og myndighedernes vejledning i øvrigt kan også have betydning.

WHO har erklæret, at COVID-19 nu er en pandemi, og på baggrund af denne erklæring, samt regeringens udmelding om nedlukning og øvrige tiltag grundet corona-virusset, er situationen omfattet force majeure.

Dvs. at hvis en kunde aflyser med henvisning til de retningslinjer der er udstukket af regeringen grundet corona-virusset, så vil kunden i udgangspunktet kunne aflyse, uden det får omkostninger for kunden. Det kan fx være et større arrangement, hvor du som selvstændig eller freelancer skulle levere et foredrag. Er arrangementet af en sådan størrelse, at det bør aflyses, er der således formentlig tale om en force majeure situation.

Der er dog kommet en vurdering fra henholdsvis Økonomistyrelsen og Kammeradvokaten, der siger, at de ydelser, der er aftalt med staten og er berørt af pandemien, ikke automatisk hører under force majeure. Det gælder både for ordregiver og for leverandøren. Der skal derfor altid foretages en konkret vurdering af den enkelte kontrakt og de konkrete forpligtelser. Herunder vil spørgsmålet om, hvorvidt forpligtelsen reelt er umuliggjort i mange tilfælde blive central for, hvorvidt der samlet set er tale om force majeure.

Vi anbefaler, at du taler med kunden og forsøger at løse situationen, så ingen af jer kommer ud af aftalen med et tab. Kan arrangementet fx flyttes? Hvis ikke I kan finde en alternativ løsning, vil kunden formentlig være ansvarsfri.

Hjælpepakker

Regeringen har taget forskellige initiativer til at holde hånden under danske selvstændige og freelancere i forbindelse med COVID-19.

Læs mere

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til hvordan du skal forholde dig som selvstændig eller freelancer i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM