Til indhold

Privatøkonomisk hjælp

Læs vores Q&A, hvis du ønsker at søge om et rentefrit lån i forbindelse med coronakrisen.

På grund af Covid-19 krisen er jeg kommet i økonomiske vanskeligheder. Er der muligheder i DM for, at jeg kan låne penge?

Ja, det kan der være mulighed for. DM har en social sikringsfond, hvor medlemmer af DM som på grund af ulykke, sygdom eller sociale begivenheder midlertidigt er kommet i økonomiske vanskeligheder, kan ansøge om et rentefrit lån. Det er en forudsætning, at medlemmet ikke kan afhjælpes gennem offentlige sikringsydelser

Det er også en forudsætning for at få et lån, at din trangssituation er opstået som følge af eller i tilknytning til din beskæftigelsesmæssige situation.

Hvordan skal ansøgningen udformes, og er der en formular, jeg kan anvende til at søge om lån i sikringsfonden?

Der er ikke en særlig formular til låneansøgning, men du bedes kort beskrive hvordan, og hvorfor du er kommet i økonomiske vanskeligheder.

Hvad skal jeg sende med af dokumentation?

Du skal sende relevant dokumentation for dine økonomiske vanskeligheder, og hvorfor de er opstået samt din indkomst. 

Hvor sender jeg min ansøgning hen?

Du skal sende din ansøgning og bilag via sikker mail. Det kan du gøre her. Skriv sikringsfonden i emnelinjen.

Hvornår kan jeg regne med at få lånet udbetalt?

Det afhænger af de konkrete omstændigheder i din sag. DM behandler din ansøgning så hurtigt som muligt.