Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Lønkompensation til privatansatte

Søndag 15. marts indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en aftale om lønkompensation til privatansatte lønmodtagere. Ordningen er blevet forbedret med en ny aftale den 30. marts.

Aftalen gælder for lønmodtagere i alle de private virksomheder, der er hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19 og derfor står over for at skulle afskedige mange ansatte.

Lønkompensationen gælder for alle privatansatte lønmodtagere, hvor arbejdspladsen pga. følgevirkningerne af corona-virus bliver nødt til at varsle fyringer af minimum 30 pct. af medarbejderne – eller mere end 50 ansatte.

Til fuldtidsansatte med fast løn giver staten et tilskud på 75 pct. af månedslønnen – dog maksimalt 30.000 kr. om måneden. Til timelønnede giver staten et tilskud på 90 pct. – dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Ansatte får den normale månedsløn i perioden. Det er en betingelse, at den ansatte ikke arbejder og sendes hjem i perioden, der gives lønkompensation til. 

Den ansatte, som der gives lønkompensation til, skal afholde enten 5 feriedage og/eller afspadseringsdage i kompensationsperioden på tre måneder fra den 9. marts til den 9. juni 2020. Har den ansatte ikke flere feriedage tilbage, skal den ansatte enten holde tjenestefri uden løn eller bruge ferie på forskud fra det nye ferieår.

Ordningen skal gælde i 3 måneder fra 9. marts til 9. juni 2020.

Læs aftalen fra Finansministeriet
Læs aftalen om at styke ordningen

Er min arbejdsplads omfattet af muligheden for lønkompensationen fra staten?

Lønkompensationen gælder for alle privatansatte lønmodtagere, hvor arbejdspladsen pga. følgevirkningerne af corona-virus bliver nødt til at varsle fyringer af minimum 30 pct. af medarbejderne – eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne må ikke varsle fyringer af ansatte pga. økonomiske årsager i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation til ansatte. Og virksomhederne må heller ikke bruge eventuelle eksisterende muligheder for at hjemsende ansatte uden løn i perioden.

Så hvis situationen på din arbejdsplads opfylder disse krav, kan din arbejdsgiver søge om lønkompensation hos Erhvervsstyrelsen.

Hvor meget kan virksomheden få i lønkompensation?

Til fuldtidsansatte med fast løn giver staten et tilskud på 75 pct. af månedslønnen – dog maksimalt 30.000 kr. om måneden.

Til timelønnede giver staten et tilskud på 90 pct. – dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned.

Eksempel
En rådgivningsvirksomhed med 10 ansatte forventer at varsle fyringer og hjemsende 4 ansatte (dvs. 40 pct. af de ansatte), som følge af svigtende ordrer pga. corona-virus. De 4 ansatte har faste månedslønninger i intervallet 43.000 – 52.000 kr. om måneden.

I dette tilfælde får virksomheden 30.000 kr. i lønkompensation for hver af de 4 svarende til det maksimale tilskud til fastansatte med fast månedsløn (fordi 75 pct. af månedslønnen overstiger det maksimale tilskud).

I perioden, som tilskuddet fra staten dækker, skal de ansatte, der modtages lønkompensation til, selv afholde 5 feriedage og/eller afspadsering. Har den ansatte ikke flere feriedage eller afspadsering til gode, skal der afholdes tjenestefri uden løn eller anvendes ferie fra det nye ferieår. Virksomheden kan ikke modtage lønkompensation for de 5 dage.

Hvad får jeg i løn, hvis min arbejdsgiver får lønkompensation til min løn?

Du får din normale løn. Men gives der lønkompensation til din stilling, skal du afholde op til 5 feriedage eller afspadseringsdage i den periode, hvor der gives lønkompensation til din arbejdsplads. Har du ikke flere feriedage tilbage, skal du enten holde tjenestefri uden løn eller bruge ferie på forskud fra det nye ferieår.

Skal jeg som privatansat selv betale noget, hvis min arbejdsgiver får lønkompensation?

Ja. Får din arbejdsplads lønkompensation til din stilling, skal du afholde op til 5 feriedage eller afspadseringsdage i den periode, som lønkompensationen dækker. Har du ikke flere feriedage tilbage, skal du enten holde tjenestefri uden løn eller bruge ferie på forskud fra det nye ferieår. Er du hjemsendt i 3 måneder, skal du afholde 5 feriedage, afspadseringsdage eller dage med tjenestefri uden løn. Er du hjemsendt i en kortere periode end 3 måneder, opgøres antallet af feriedage, afspadseringsdage eller dage med tjenestefri uden løn forholdsmæssigt.

Hvornår og hvor længe kan virksomhederne få lønkompensation?

Aftalen gælder indtil videre i perioden fra 9. marts til 9. juni 2020. Dvs. at private virksomheder maksimalt kan modtage lønkompensation i 3 måneder.

Min arbejdsgiver har varslet opsigelse af min stilling, vil jeg kunne blive omfattet af ordningen?

Hvis din arbejdsgiver har varslet din opsigelse den 9. marts eller derefter, vil du kunne blive omfattet af ordningen, hvis din arbejdsplads opfylder de grundlæggende betingelser.

De grundlæggende betingelser: Lønkompensationen gælder for alle privatansatte lønmodtagere, hvor arbejdspladsen pga. følgevirkningerne af corona-virus bliver nødt til at varsle fyringer af minimum 30 pct. af medarbejderne – eller mere end 50 ansatte.

Virksomhederne må ikke varsle fyringer af ansatte pga. økonomiske årsager i den periode, hvor virksomheden modtager lønkompensation til ansatte. Og virksomhederne må heller ikke bruge eventuelle eksisterende muligheder for at hjemsende ansatte uden løn i perioden.

Skal jeg arbejde, når min arbejdsgiver får lønkompensation til min stilling?

Nej. Det er en betingelse for, at din arbejdsgiver kan få lønkompensation til din stilling, at du ikke arbejder og er sendt hjem med fuld løn i perioden, der gives lønkompensation til.

Er jeg omfattet af ordningen som selvstændig?

Regeringen har vedtaget en særlig hjælpepakke for selvstændige, som du kan læse mere om her

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM