Til indhold

Genindførelse af lønkompensationsordningen i hele Danmark

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har 10. december 2020 indgået aftale om at genindføre ordningen om lønkompensation. Ordningen vil være gældende indtil de nuværende restriktioner ophører.

Genåbningen af Danmark

I forbindelse med den gradvise genåbning af Danmark er der 13. april 2021 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter udarbejdet en trepartsaftale.

Det betyder, at medarbejdere som er omfattet af lønkompensationsordningen, kan genoptage deres arbejde i de sidste syv kalenderdage op til virksomhedens genåbning, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at fuld lønkompensation for disse dage.

Ordningen gælder både for virksomheder under den generelle lønkompensationsordning og for virksomheder, som er tvangslukkede.

Ansøgningskriterier

For at søge om lønkompensation skal virksomheden stå over for at skulle varsle afskedigelser af:

  1. Minimum 30 procent af medarbejderstaben eller
  2. Mere end 50 ansatte.

I udregningen af de 30 procent eller i optællingen af de 50 medarbejdere har medarbejdernes ansættelsesgrad ingen betydning, dvs. man kan være ansat på deltid eller fuldtid og stadig have ret til lønkompensation. Kravet om minimum 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte opgøres som et gennemsnit over den periode, der søges kompensation for.

Medarbejdere må ikke arbejde

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra. Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager efter 9. december 2020.

Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kroner pr. omfattet ansat.

Modsat forårets ordning, kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden. Ovennævnte kriterier og vilkår vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set. Virksomhederne modtager lønkompensation for de dage, hvor medarbejderen afholder ferie med løn.

Genindførelse af tvungen ferie

I forlængelse af trepartsaftalen 14. januar 2021, har folketinget 2. februar 2021 ved lov vedtaget, at muligheden for tvungen ferie genindføres for virksomheder, som modtager lønkompensation. Det inkluderer også tvangslukkede virksomheder, som modtager lønkompensation.

Arbejdsgiver kan, men skal ikke varsle, at den enkelte lønmodtager, som virksomheden søger lønkompensation for, skal bidrage med 1 feriedag optjent i henhold til ferieloven, 1 afspadseringsdag med løn eller holde 1 dags tjenestefri uden løn, hvis den pågældende ikke har ferie eller afspadsering til gode.

Der holdes 1 feriedag, 1 afspadseringsdag eller 1 dags tjenestefrihed uden løn i løbet af de første 21 fulde kalenderdage, lønmodtageren er hjemsendt med lønkompensation. Hjemsendes man under 21 dage afholdes der ikke feriedage, afspadsering eller tjenestefri.

Lønmodtageren kan maksimalt varsle 5 dages ferie, afspadsering eller tjenestefrihed i hele perioden lønkompensationen løber. Lønmodtagere, som arbejder på deltid eller på en sådan måde, så der ikke arbejdes 5 dage om ugen, skal lønmodtageren bidrage forholdsmæssigt.

Det forudsættes, at allerede varslet eller aftalt ferie og afspadsering forud for 17. januar 2021, afholdes som planlagt og indgår i de dage, som lønmodtageren efter denne aftale er forpligtet til at afholde.

Lønmodtagere med aftalt lønnedgang

Medarbejdere med aftalt lønnedgang, som en konsekvens af COVID-19, fratrækkes ikke feriedage m.v. i den lønkompenserende periode.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM