Til indhold

Er du forhindret i at afholde ferie? Der kan være forskellige grunde til feriehindring i forbindelse med corona. Beskæftigelsesministeriet skelner mellem fem forskellige situationer i den forbindelse.

1. Du er smittet med coronavirus og er derfor i karantæne

Karantæne/isolation sker for tiden på frivillig basis, og karantænen sker typisk på baggrund af en lægelig vurdering og anbefaling. Hvis du er smittet, bliver du anset som syg på grund af egne forhold og har derfor en feriehindring.

2. Du vurderes i høj risiko for at være smittet og er derfor i karantæne/isolation

Det er de samme foranstaltninger, som gælder her, som hvis du var smittet. Derfor bliver opfattet som værende syg i ferielovens forstand.

3. Du bliver anbefalet at blive hjemme, fordi du har været udsat for smitte under en rejse eller på et særligt sted på et givet tidspunkt

Hvis du har været ude at rejse i særlige risikoområder, anbefales det, at du bliver hjemme i to uger efter, at du har forladt området. At du skal blive hjemme, betyder ikke, at du er i karantæne eller i isolation. Sundhedsmyndighederne kan endvidere anbefale, at en person skal blive hjemme i en periode, hvis vedkommende har været et særligt sted på et givet tidspunkt m.v.

Da du ikke anses for syg, er situationen ikke omfattet af oplistningen af feriehindringer. Det er imidlertid Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, da oplistningen ikke er udtømmende, at du har en feriehindring på grund af egne forhold. Det skyldes, at det er samme særlige forhold, der gør sig gældende og hensynet til en fleksibel administration i den alvorlige situation, som coronavirus udgør for samfundet. Det gælder selv om du ikke vurderes at være i højrisiko-gruppen.

4. Du er blevet hjemsendt af din arbejdsgiver som et generelt tiltag for at hindre og forsinke corona-smitte

Du kan i den situation arbejde hjemmefra, i det omfang arbejdet tillader det, og er i øvrigt ikke særskilt begrænset i din livsførelse i forhold til andre. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings vurdering, at du ikke har en feriehindring. Det skyldes, at der ikke er tale om egne forhold, men generelle forhold.

5. Du er i karantæne grundet kollektiv ferielukning

Efter §17 i den gældende ferielov kan en virksomhed holde lukket under ferie, og medarbejderne må som udgangspunkt selv betale deres ferie under lukningen i det omfang, de ikke har optjent tilstrækkeligt med feriedage. De almindelige regler om feriehindringer gælder også i tilfælde af en kollektiv ferielukning.

Læs desuden om den nye hastelov om udskydelse af ferie, der gør det muligt for private såvel som offentlige arbejdsgivere at udskyde ferie, som er optjent til brug i ferieåret 2019-20 samt til brug i det korte ferieår fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til ferie i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere