Til indhold

Ferie - særligt for offentligt ansatte

Læs, hvilke særlige regler, der gælder for dig.

Min planlagte ferie til udlandet er blevet aflyst af rejsebureauet, så jeg kommer ikke afsted. Kan min arbejdsgiver kræve, at jeg holder ferie i den aftalte periode, eller har jeg ret til at udskyde min ferie?

Din arbejdsgiver kan godt fastholde, at du har ferie på det aftalte tidspunkt, så du kan kun udskyde din ferie, hvis I kan blive enige om det.

Kan min arbejdsgiver varsle mig på ferie med dags varsel?

Ifølge ferieloven skal hovedferie varsles 3 måneder før feriens begyndelse, mens varslet for øvrig ferie er 1 måned.

Den 6. ferieuge / de særlige feriedage / feriefridage:

  • Staten (særlige feriedage)
    På det statslige område kan den 6. ferieuge varsles til afholdelse efter 1. januar (hvis den ikke er aftalt overført allerede) med 1 måneds varsel.
  • Regioner og kommuner (6. ferieuge)
    Den 6. ferieuge på det regionale og kommunale område kan ikke varsles af arbejdsgiveren til afholdelse.

Kan min arbejdsgiver inddrage min allerede planlagte ferie, hvis der er brug for, at jeg kommer på arbejde?

Hvis din ferie er påbegyndt, kan ferien ikke inddrages, medmindre du er ansat i staten.

Hvis din ferie endnu ikke påbegyndt, kan den inddrages, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Det vil sige, at der skal meget til, for at din arbejdsgiver kan inddrage din ferie, men situationen med coronavirus er alvorlig, og der kan sagtens opstå situationer, hvor arbejdsgiveren kan inddrage ferie – særligt inden for sundheds- og plejesektoren vil det nok hurtigt kunne blive relevant. Hvis du er i tvivl, så kontakt DM.

Er du ansat i staten, og sker inddragelsen af din ferien med kortere varsel end de sædvanlige 3 måneder for hovedferie og 1 måned for restferie og før den planlagte ferie er påbegyndt, har du krav på 1,8 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges.

Sker omlægningen, efter at din ferie er påbegyndt, udgør kompensationen 3,6 times betalt frihed for hver feriedag, der omlægges. Får du udgifter i forbindelse med omlægningen, skal din arbejdsgiver holde dig skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper.

Særlige feriedage kan omlægges under samme betingelser og på samme vilkår som almindelige feriedage (restferie).

Er du ansat i en kommune eller i en region, vil din arbejdsgiver ligeledes skulle holde dig skadesløs for udgifter, som du måtte få som konsekvens af en evt. ferieomlægning.

På baggrund af covid-19-situationen, er jeg gået ned i tid – hvad har det af konsekvenser for min ret til ferie?

På det kommunale og regionale område afholdes ferien altid i forhold til den gældende beskæftigelsesgrad på tidspunktet for afholdelse af ferie. Det vil altså sige, at du ved nedgang i dine timer, kun vil få udbetalt løn svarende det faktiske antal timer, du arbejder under afholdelse af ferie.

På det statslige område beregnes lønnen under ferie på grundlag af den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad i optjeningsåret. Du vil altså på trods af en nedgang i din beskæftigelsesgrad, modtage løn svarende til det faktiske timetal på optjeningstidspunktet.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til ferie i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM