Til indhold

Faglige repræsentanters bekræftelse (attestation) på lønkompensation

Sidste frist er 30. juni 2021!

Hvis en virksomhed har modtaget lønkompensation, skal den dokumentere, at de ansatte faktisk har været hjemsendt. Dokumentationen foregår i forbindelse med Erhvervsstyrelsens slutafregning af kompensationen. I den forbindelse er det besluttet, at virksomhedernes faglige repræsentanter har en særlig rolle.

De faglige repræsentanter skal være med til at sikre, at slutafregning foretages på baggrund af korrekte oplysninger. Når virksomheden efter perioden for lønkompensation har indberettet sine oplysninger og dokumentation, skal de faglige repræsentanter attestere virksomhedens oplysninger. Du får via e-mail et link til virk.dk og en vejledning til, hvordan attestationen foregår. Sidste frist er 30. juni 2021.

De faglige repræsentanter

Den faglige repræsentant er i de fleste tilfælde en tillidsrepræsentant eller en medarbejderrepræsentant, der er valgt af de ansatte i virksomheden. I særlige tilfælde kan den faglige repræsentant være fra en faglig organisation.

Virksomheden vurderer, hvilke faglige repræsentanter, der skal inddrages og indsende deres navne og e-mails til Erhvervsstyrelsen. Hvis der ikke er en faglig repræsentant, kan relevante faglige organisationer gøre indsigelser imod indberetningen.

Arbejdsgiverens oplysninger skal attesteres

En attestation er en bekræftelse, og du medvirker dermed til at kvalitetssikre de oplysninger, som indberettes til Erhvervsstyrelsen.

På virk.dk får du en oversigt over de ansatte og deres hjemsendelsesperiode. Du kan også se, om de ansatte eventuelt har haft arbejdsdage i perioden. Hvis du mener, at oplysningerne er korrekte, attesterer du dem direkte i den digitale løsning.

Hvis oplysningerne er mangelfulde

Du kan også vælge ikke at attestere oplysningerne. Det skal du gøre, hvis du ikke har tilstrækkeligt kendskab til de ansattes hjemsendelse, eller hvis du oplever oplysningerne som mangelfulde eller fejlbehæftede.

Dette er en svarmulighed i den digitale løsning. Hvis du vælger den mulighed, skal du også vælge, om oplysningerne skal sendes tilbage til virksomheden, som så kan gennemgå dem igen og rette eventuelle fejl, eller om oplysningerne skal sendes videre til Erhvervsstyrelsen. Hvis du sender oplysningerne videre til Erhvervsstyrelsen, skal du beskrive, hvorfor du ikke kan attestere oplysningerne.

Du vurderer oplysningerne efter din bedste overbevisning

Der er en række situationer, hvor du ikke bør attestere virksomhedens oplysninger:

  • Hvis du ikke ved nok om en eller flere medarbejderes hjemsendelse til at kunne vurdere, om oplysningerne om dem er korrekte.
  • Hvis oplysningerne om en eller flere ansatte undrer dig, eller du oplever oplysningerne om dem som mangelfulde eller fejlbehæftede.
  • Hvis du har viden eller en formodning om, at virksom­heden ikke overholder reglerne for lønkompensation, bedes du orientere Erhvervsstyrelsen. Brud på regler­ne kan fx være, at der ikke er udbetalt fuld løn, eller at medarbejdere er blevet afskediget af økonomiske årsager i lønkompensationsperioden.

Du kan orientere Erhvervsstyrelsen anonymt, fortroligt og sikkert via styrelsens whistleblowerordning. Oplys­ninger fra whistleblowerordningen behandles fortro­ligt, hvilket indebærer, at informationen ikke deles med de personer eller virksomheder, som henvendelsen handler om. Der kan heller ikke søges om aktindsigt i de informationer, som styrelsen modtager via whistle­blowerordningen.

Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning

Hvis du har viden eller en formodning om, at virksomheden ikke overholder reglerne for lønkompensation, kan du orientere Erhvervsstyrelsen. Det kan gøres anonymt, fortroligt og sikkert via styrelsens whistleblowerordning. Oplysninger fra whistleblowerordningen behandles fortroligt. Du finder whistleblowerordningen her:

  1. Gå ind på virksomhedsguiden.dk/corona.
  2. Rul ned og klik på "Anmeld svindel med kompensation".
  3. Nu er du på siden med beskrivelse af whistleblower-ordningen. Klik på knappen "Brug whistleblowerordningen".
  4. Log ind på Virk med dit eget NemID.
  5. Klik på "Start selvbetjening".

Du vil blive spurgt om, hvilken kompensationsordning du henvender dig om. Du skal oplyse CVR-nummeret på den virksomhed, som din henvendelse handler om. Du kan finde CVR-nummeret på alle danske virksomheder på datacvr.virk.dk, hvor du blandt andet kan søge på virksomhedens navn, adresse eller telefonnummer.