Til indhold

Aftale om dagpenge til forældre der passer hjemsendte børn

De midlertidige regler om ret til dagpenge ved pasning af smittet eller hjemsendt barn som følge af COVID-19 er ophævet pr. 1. juli 2021.

1. juli 2021 blev de midlertidige regler i barselsloven om dagpenge til forældre med fravær til pasning af smittet eller hjemsendt barn som følge af COVID-19 ophævet.

Det er fortsat muligt at søge om dagpenge efter de midlertidige regler, men der vil alene kunne udbetales dagpenge for fravær, som ligger før 30. juni 2021.

Du kan læse mere om mulighederne for dagpenge og kravene til din ansøgning på borger.dk