Til indhold

Få svar på de mest stillede spørgsmål om hjemmearbejde.

Når du arbejder fra privaten: Skab dine egne rutiner

Læs, hvordan du skaber brugbare rutiner for dig selv og sikrer et godt arbejdsmiljø fra hjemmeadressen.

Skab dine egne rutiner hjemmefra

Guide til hjemmearbejde

Læs ni råd til at arbejde hjemmefra.

Læs guiden

Arbejdsmiljø og hjemmearbejde

Arbejdsgiveren skal sørge for, og man skal som ansat medvirke til, at arbejdsforholdene er forsvarlige efter arbejdsmiljølovgivningen. Som følge af COVID-19 situationen, kan der på baggrund af myndighedernes anbefalinger løbende og akut opstå behov for højere grad af hjemmearbejde for at mindske smittespredningen. I sådanne situationer bør man følge Arbejdstilsynets opfordring til, at arbejdsgivere, ansatte og arbejdsmiljøorganisationer arbejder sammen om at finde gode løsninger, så de ansatte kan undgå gener som følge af hjemmearbejdet.

Læs mere om Arbejdstilsynets gode råd til tilrettelæggelse af hjemmearbejdet under COVID-19

Hvordan skal jeg forholde mig til GDPR-reglerne, når jeg arbejder hjemmefra?

Du skal følge de retningslinjer, din arbejdsgiver har udstedt om behandling af persondataoplysninger i dit arbejde. Du skal, når du arbejder hjemme, iagttage de samme forsigtighedsregler.

Fx skal du sørge for, at der er lås på din pc, sådan at det – i dit hjem – kun er dig, der har adgang til de ting, der ligger på din computer. Ligeledes skal du sørge for, at fysiske dokumenter opbevares på en forsvarlig måde, så de ikke er eksponeret for andre end dig selv, og data ikke risikerer at blive stjålet eller slettet. Er der følsomme oplysninger i dokumenterne, skal de altid låses inde, når du ikke bruger dem. Tager du print eller en notesbog med hjem, skal du låse det inde i din skrivebordsskuffe eller i et skab.

Må jeg arbejde fra mit sommerhus?

At du arbejder hjemmefra, betyder ikke, at du nødvendigvis skal være derhjemme. Det mest afgørende er, at du er på arbejde og til disposition for din arbejdsgiver inden for normal tjenestetid. Spørgsmålet om, hvad der er en rimelig aktions tid, såfremt du skulle blive bedt om at møde på arbejde, må vurderes i forhold til, hvor lang tid du under normale omstændigheder vil være om at tage dig på arbejde, såfremt du blev tilkaldt.

Vi har længe været i en usædvanlig situation, hvor vi har udvist fleksibilitet og imødekommenhed for at få tingene til at hænge sammen. Det kan fx være at man tager op i sit sommerhus for at få lys og luft omkring sig og for at nedbringe smitterisiko.
Med forbehold for, at du ikke har særlige funktioner i din stilling, hvor aktionstiden er essentiel, og at dit sekundære opholdssted har de samme muligheder for at arbejde hjemmefra, så er DM’s holdning, at arbejdsgiver må tåle en forlænget aktionstid på 1-2 timer.

Vi anbefaler, at du kontakter din tillidsrepræsentant, som kan tage det op internt, så der kan komme en ensartet retningslinje omkring det på hele arbejdspladsen.

Hvem skal betale for de udgifter jeg har, når jeg arbejder hjemme?

Det er din arbejdsgiveren som har ansvaret for, at arbejdet i hjemmet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Derfor vil det også være din arbejdsgiver, som skal sikre sig, at du har det egnede inventar og udstyr til rådighed for hjemmearbejdet. Det er derfor som udgangspunkt din arbejdsgiver, der skal afholde eventuelle udgifter til det nødvendige inventar og udstyr og til transport af det til hjemmet.

Din arbejdsgiver kan dog godt lade dig anvende dit eget private skrivebord, stol og computer til skærmarbejdet, hvis dette inventar og udstyr opfylder de krav, der gælder efter skærmbekendtgørelsen.

Hvis der er tale om, at dit hjemmearbejde sker efter ønske fra dig selv, kan din arbejdsgiver stille som forudsætning for hjemmearbejdet, at du selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.

Du kan læse mere om hjemmearbejde under COVID-19 på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Når det gælder dækning af andre udgifter, så kan du under normale omstændigheder have mulighed for at få et skattefradrag for udgifter til arbejdsværelse, kontorhold, telefon og computer. Det kræver som udgangspunkt, at du har fast hjemmearbejde og dermed har indrettet en fast kontorplads.

SKAT oplyser, at der som udgangspunkt ikke er samme fradragsmuligheder for hjemmearbejde i forbindelse med den nuværende midlertidige coronasituation.

Har du merudgifter i forbindelse med hjemsendelse/hjemmearbejde, bør du derfor afklare det med din arbejdsgiver.

SKATs hjemmeside kan du læse mere om dine skatteforhold i forbindelse med Corona.

Vejledende informationsmateriale

Læs også Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale om sikring af et godt og trygt arbejdsarbejdsmiljø i en tid med corona.

Læs mere

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til hjemmearbejde i forbindelse med COVID-19.

Kontakt DM