Til indhold

Arbejdsgivers ansvar

Få svar på, hvad der er din arbejdsgivers ansvar – fx hvordan arbejdsgiver har pligt til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Den danske arbejdsmiljølovgivning har ikke regler for en situation, hvor en global smitterisiko kan ende med problemer på danske arbejdspladser. De nuværende regler siger dog, at arbejdsgiveren altid skal sørge for at minimere eller begrænse risiko for smitte mellem medarbejdere.

Arbejdsgiver har desuden pligt til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Arbejdsgiveren skal naturligvis følge udmeldingerne i forbindelse med genåbningsplanerne. Kan arbejdspladsen genåbnes, er det arbejdsgivers ansvar at arbejdspladsen bliver indrettet på en måde, der minimerer smitterisiko.

Omvendt har medarbejderne også, ifølge arbejdsmiljølovgivningen, et ansvar for, at der eksisterer et sundt arbejdsmiljø. Derfor er de ansatte også forpligtet til at medvirke til at begrænse smitterisiko. Bl.a. ved at følge myndighedernes retningslinjer for omgang med andre, der blandt andet betyder, at du skal undgå fysisk kontakt med andre i form af håndtryk og kram samt huske hyppig håndvask og brug af håndsprit.

Værnemidler og arbejdsvægring

Hvis du oplever, at din arbejdsgiver ikke efterlever Sundhedsstyrelsens råd, så skal du kontakte din leder og din arbejdsmiljørepræsentant og give udtryk for din bekymring. Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at det er arbejdsgivers forpligtelse at sørge for, at den ansatte kan efterleve Sundhedsstyrelsens vejledning. Udfører I arbejde, der kræver værnemidler, skal arbejdsgiver sørge for, at de fornødne værnemidler er tilgængelige for alle. Værnemidler kan eksempelvis være masker, handsker, sprit og uniformer.

Du skal være opmærksom på, at du ikke blot, fordi du er nervøs for smitterisikoen, kan vægre dig fra at arbejde. Ifølge arbejdsmiljøloven kan man dog vægre sig fra at arbejde, hvis pålægget om at varetage funktioner, kan antages at medføre fare for den ansattes liv og helbred, eller hvis det vil krænke den ansattes ære. Men der skal foreligge alvorlige og meget åbenlyse faresituationer, før en medarbejderbestemt arbejdsvægring er i overensstemmelse med lovgivningen.

Nægter man således at udføre sit arbejde der, hvor arbejdsgiver faktisk overholder de gældende forskrifter, så vil arbejdsgiver kunne skride til bortvisning af den ansatte.

Vejledende informationsmateriale

Læs også Arbejdstilsynets vejledende informationsmateriale om sikring af et godt og trygt arbejdsarbejdsmiljø i en tid med corona.

Læs mere

Infektionshygiejniske retningslinjer

Her finder du detaljerede infektionshygiejniske anbefalinger fra Statens Serum Institut samt en opsamling af ofte stillede spørgsmål om hygiejne.

Læs mere

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til din arbejdsgivers ansvar i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM