Til indhold

Aftale om arbejdsfordeling

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik 30. august trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked som følge af COVID-19 krisen. Ordningen gælder indtil 31. december 2020.

Med arbejdsfordelingsordningen kan virksomhederne nedsætte arbejdstiden for de ansatte med mindst 20 procent og højest 50 procent. Arbejdsgiveren betaler fortsat løn for de timer, som de ansatte arbejder, og de ansatte kan få supplerende dagpenge for de timer, hvor de er hjemsendt.

Er du medlem af en a-kasse

Er man omfattet af arbejdsfordelingsordenen sættes den maksimale dagpengesats op til 23.000 kroner pr. måned for en fuldtidsforsikret. Endelig fastfryses perioden med ret til dagpenge for alle, der har optjent ret til dagpenge.

Er du medlem af en a-kasse, men endnu ikke optjent dagpengeret

Er man medlem af en a-kasse, men har man endnu ikke optjent ret til dagpenge, kan man få ret til supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling, hvis man har indbetalt eller indbetaler a-kasse-bidrag på 2 måneders medlemskab bagudrettet pr. måned under en arbejdsfordeling, samt betaler det almindelige kontingent i perioden for arbejdsfordelingen. 

Er du ikke medlem af en a-kasse

Er man ikke medlem af en a-kasse får man adgang til supplerende dagpenge under den nye midlertidige ordning. Betingelsen er, at man ekstraordinært kan melde sig ind i en a-kasse og betale 3 måneders medlemskab pr. måned, hvor der ønskes ret til supplerende dagpenge under den nye arbejdsfordelingsordning. Det dækker 2 måneders bagudrettet medlemskab pr. måned, samt almindeligt kontingent i perioden med supplerende dagpenge under arbejdsfordeling. Efter udløbet af den midlertidige ordning vil man ikke have ret til dagpenge.

Virksomhederne bliver pålagt at betale tre dages dagpenge (G-dage) pr. måned pr. medarbejder i den periode, hvor de ansatte er hjemsendt og modtager dagpenge.

Endelig vil der være mulighed for, at forlænge ordningen med op til fire måneder pr. 1. januar i 2021.

Fakta

Indtil folketinget har vedtaget den endelige lov vedr. arbejdsfordeling, følger nedenstående fakta alene af trepartsaftalen: 

  • En arbejdsfordeling efter den nye ordning skal anmeldes til jobcenteret i den kommune, hvor virksomheden ligger, senest samtidig med at arbejdsfordelingen træder i kraft. Jobcenteret skal ikke godkende arbejdsfordelingen. 
  • Det er muligt at forlænge en igangværende arbejdsfordeling, hvis der sendes en ny anmeldelse til jobcenteret senest samtidig med, at forlængelsen iværksættes. Den nye midlertidige arbejdsfordeling vil maksimalt kunne have en varighed på 4 måneder.  
  • Arbejdsfordelingen skal omfatte enten en virksomhed som helhed, en virksomhedsafdeling eller en bestemt produktionsenhed i virksomheden. Det gælder både fuldtidsansatte og deltidsansatte. Dette krav anses også for opfyldt, selvom en eller flere ansatte deltager i uddannelse med løn under arbejdsfordelingen. 
  • Arbejdsfordelingen skal indeholde en frigørelsesmulighed for de medlemmer, der er omfattet af ordningen, så det enkelte medlem uden varsel kan sige op for at overtage andet arbejde med en længere arbejdstid. 
  • Det vil ikke være muligt for virksomheden at afskedige medarbejdere, af samme årsag, som har begrundet arbejdsfordelingen. I så fald vil grundlaget for udbetaling af supplerende dagpenge og dermed grundlaget for arbejdsfordelingen ophøre. Hvis en afskedigelse var varslet, før arbejdsfordelingen begyndte, vil det ikke have betydning for arbejdsfordelingen. 
  • Det er muligt at udbetale dagpenge under arbejdsfordelingen, selv om der arbejdes mere end forudsat i den anmeldte arbejdsfordeling, hvis det skyldes et uforudset og kortvarigt behov for mere arbejdskraft. Vurderingen af, om betingelserne for arbejdsfordeling i denne situation fortsat er opfyldt, foretages af a-kasserne efter henvendelse fra medlemmet.
  • En lønmodtager med dagpengeret, der arbejder på nedsat tid som følge af arbejdsfordeling, indgår ikke i tidsbegrænsningen ved supplerende dagpenge. Det gælder både lønmodtagere med ret til supplerende dagpenge og lønmodtagere, der har opbrugt deres ret til supplerende dagpenge.
  • Der er ikke noget til hinder for, at en arbejdsfordeling kan afbrydes før tid.
  • A-kassen skal vurdere, om den enkelte medarbejder kan få supplerende dagpenge under arbejdsfordelingen. A-kassen skal ikke godkende iværksættelsen af selve arbejdsfordelingen.

Læs hele aftalen her:
Trepartsaftale om en ny midlertidig arbejdsfordelingsordning på det private arbejdsmarked

Hvis min arbejdsgiver går konkurs i perioden, hvor der er aftalt arbejdsdeling, hvilken løn modtager jeg så i opsigelsesperioden fra Lønmodtagernes Garantifond?

Hvis virksomheden, du er ansat i, går konkurs, vil den aktuelle løn på tidspunktet for konkursen blive lagt til grund for den erstatning for løn, som Lønmodtagernes Garantifond udbetaler.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til dit arbejdsliv i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM