Coronavirus

Du kan bruge DM’s digitale vejledning eller kontakte os, hvis du har spørgsmål til, hvordan virussen påvirker dit arbejdsliv.

Gå til sidens indhold

Afvikling af frihed for offentligt ansatte

På baggrund af Statsministerens opfordring til, at også offentligt ansatte afvikler frihed i hjemsendelsesperioden, har parterne på det offentlige område indgået aftale om afvikling af fem fridage i forbindelse med håndtering af Covid-19.

Formålet med aftalen er at bidrage til, at det offentlige arbejdsmarked står bedre rustet i forhold til håndtering af opgaveefterslæb, når der vendes tilbage til normalsituation.
Det betyder, at arbejdsgivere for offentligt ansatte kan varsle ferie, fleks, afspadsering mv. til afholdelse med dags varsel.

Det overordnede indhold i aftalerne er:

At medarbejdere, der ikke varetager opgaver efter aftale med deres leder, skal afvikle op til fem dages frihed i perioden 28. marts-13. april.

Det er arbejdsgiver, der konkret vurderer, hvorvidt og i hvilken udstrækning, du varetager arbejdsopgaver, og som på den baggrund beslutter, om du skal afvikle frihed og også hvor mange dage, der er tale om. Så selvom du mener, at du har for travlt til at holde ferie, kan din arbejdsgiver beslutte, at du skal afvikle frihed.

Ved ”varetager opgaver” menes både de medarbejdere, som varetager kritiske funktioner og fortsat er på arbejdspladsen og de, som varetager deres sædvanlige opgaver hjemmefra såvel som de situationer, hvor en medarbejder står til rådighed hjemmefra og dermed er pålagt at kunne møde ind med kort varsel samme dag.

At der kan anvendes såvel feriedage, særlige feriefridage, afspadsering og fleks. Medarbejderne kan selv ønske at anvende omsorgsdage og/eller seniordage. Dette betyder, at disse dage ikke kan indgå i den pålagte frihed, medmindre at du som ansat selv ønsker det. Hvilken type frihed der skal anvendes, aftales mellem arbejdsgiveren og dig. Friheden afholdes i hele dage.

At det opfordres til, at man placerer 3 dage i dagene 6.-8. april, og de resterende 2 dage i uge 16 (på statens område også i uge 14).

At allerede afholdt frihed i perioden 13.-27. marts tæller med ved opgørelsen af de 5 dages frihed.

At planlagt frihed i perioden 14.-30. april kan, efter dialog mellem dig og arbejdsgiver, med dags varsel fremrykkes til afholdelse i perioden til og med 13. april. Hvis det medfører udgifter for dig, fx afbestilling af rejser, skal du holdes skadesløs efter de almindelige erstatningsretlige principper. Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på arbejdsgivers tabsbegrænsning, når vi taler henholdsvis ferie eller anden frihed. Du vil altså ikke have ret til dækning af tab af udgifter forbundet med en rejse, hvis din arbejdsgiver fremrykker aftalt afspadsering, fleks mv.

At du ikke udfører arbejde på de dage, hvor du afvikler frihed.

Læs aftalerne, der beskriver vilkårene:

Hvad hvis jeg hverken har ferie eller særlige feriedage til gode i indeværende ferieår eller øvrig frihed optjent?

Hvis du ikke har noget ferie eller særlige feriedage /6. ferieuge til gode til afholdelse i indeværende ferieår (som løber til og med den 30. april 2020), kan du ikke pålægges at afholde ferie eller særlige feriedage. Det er altså ikke muligt for arbejdsgivere på det offentlige område at pålægge den enkelte medarbejder at afholde ferie for næste ferieår, som starter 1. maj 2020.
Du kan heller ikke blive pålagt at afspadsere eller afholde flex, hvis du ikke har optjent timer af den art.

Hvad hvis jeg har planlagt at overføre ferie til næste ferieår?

Da den overførte ferie er for indeværende ferieår, kan du godt blive pålagt at afholde disse feriedage som en del af den nye aftale. Men vi opfordrer til, at en sådan aftale indgås på baggrund af dialog mellem dig og din arbejdsgiver.

Hvad hvis arbejdsgiver pålægger mig at afholde ferie, som vi havde aftalt skulle overføres, og jeg allerede har købt en rejse?

Hvis du har en aftale med din arbejdsgiver om at overføre ferie fra indeværende ferieår, og du har købt og betalt en rejse, som du må aflyse, skal arbejdsgiver erstatte et evt. økonomisk tab (det følger af ferieloven). Vi opfordrer til, at du går i dialog med din arbejdsgiver om en løsning, som betyder, at du alligevel kan afholde den aftalte ferie og tage af sted på din rejse.
Du skal dog være opmærksom på, at der er forskel på arbejdsgivers tabsbegrænsning, når vi taler henholdsvis ferie eller anden frihed. Du vil altså ikke have ret til dækning af tab af udgifter forbundet med en rejse, hvis din arbejdsgiver fremrykker aftalt afspadsering, fleks mv.

Hvad hvis jeg har meldt mig til at stå til rådighed for løsning af kritiske opgaver, der ligger ud over mit normale overenskomstområde, kan jeg så også godt pålægges at afvikle frihed?

Nej, hvis du står til rådighed, kan du ikke samtidig pålægges at afvikle frihed.

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til en afskedigelse i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM