Til indhold

Afskedigelse

Hvordan er du som privatansat stillet, hvis du er blevet afskediget pga. coronavirussen?

Din sikring for genansættelse i tidligere stilling

Det er DM’s klare anbefaling, at arbejdsgivere der, i forbindelse med COVID-19, har været nødsaget til at afskedige alle eller dele af sine ansatte, genansætter de selvsamme medarbejdere efter en endt opsigelsesperiode. Det er derfor vigtigt, at du i dialogen med din arbejdsgiver, i forbindelse med din afskedigelse, forsøger at få en klausul om garanti for genansættelse med i dit opsigelsesbrev.

Vi anbefaler ligeledes, at arbejdsgiver skrider til annullation af en afskedigelse i opsigelsesperioden, såfremt der ses mulighed for at beholde den ellers afskedigede medarbejder. Her anbefales det liggeledes at få indført en klausul i opsigelsesbrevet.

Jeg er blevet afskediget pga. coronavirussen. Hvad gør jeg?

Som følge af coronavirussen kan flere arbejdsgivere af økonomiske årsager føle sig tvunget til at afskedige medarbejdere. Afskedigelse med årsag i økonomiske problemer, kan være en saglig afskedigelsesgrund.

Opsigelsesvarslet afhænger af de kontraktsmæssige forhold, som er aftalt, da du blev ansat. Hvis du ikke er ansat i henhold til funktionærlovens regler, skal opsigelsesvarslet stå i kontrakten. Hvis du er ansat i henhold til funktionærlovens regler, skal opsigelsesreglerne i Funktionærloven følges.

Kontakt DM hvis du bliver opsagt, så vi kan vurdere situationen

Kan jeg som funktionær i en privat virksomhed opsiges på grund af corona virussen – og hvad med mit opsigelsesvarsel?

Hvis den virksomhed du er ansat i mister omsætning på grund af corona virussen, kan du blive opsagt som følge af arbejdsmangel. Det vil afhænge af de konkrete omstændigheder på virksomheden om opsigelsen af saglig. Du vil være berettiget til dit sædvanlige opsigelsesvarsel i opsigelsesperioden.

Kontakt DM hvis du bliver opsagt, så vi kan vurdere situationen

I forbindelse med min afskedigelse, er det aftalt at jeg kan gennemføre et outplacementforløb og uddannelse, som jeg ikke kan gennemføre inden for den aftalte tid pga. coronavirussen. Hvad gør jeg?

Hvis du pga. coronavirussen ikke har mulighed for at gennemføre dit outplacementforløb og et uddannelsesforløb, vil vi anbefale, at du straks kontakter din arbejdsgiver, så der kan træffes aftale om udskydelse af forløbet.

Har din tillidsrepræsentant været inde over aftalen anbefaler vi, at du først kontakter din tillidsrepræsentant vedr. udskydelsen, så tillidsrepræsentanten kan tale med din arbejdsgiver.

Har DM forhandlet din fratrædelsesaftale, anbefaler vi, at du kontakter DM eller den juridiske rådgiver, som du har været i kontakt med i forbindelse med fratrædelsesaftalen.

Konkurs

Hvis en virksomhed går konkurs på grund af omstændigheder forårsaget af corona-virussen, er det, der normalt er gældende under konkurs, også gældende her.
Læs mere om konkurs

Hold dig opdateret

Følg med på coronasmitte.dk, hvor relevante myndigheder løbende opdaterer på udviklingen.

Læs mere

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du er bekymret for eller har spørgsmål til en afskedigelse i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM