Til indhold

Ændring af arbejdsopgaver og tjenestested for privatansatte

Læs om, hvordan du skal forholde dig som privatansat, hvis du fx bliver bedt om at udføre andre arbejdsopgaver end dem, du plejer at varetage og for et andet tjenestested.

Min leder har ændret mine arbejdsopgaver og bedt mig om at gå med i vagterne. Jeg plejer at arbejde i udviklingsafdelingen. Er jeg forpligtet til det?

Ja, corona-krisen er en helt usædvanlig og upåregnelig situation, og derfor kan ændring af arbejdsopgaver være en nødvendighed.

Vi vil derfor opfordre dig til at gå i dialog med din leder for at aftale, hvordan dit arbejde skal omlægges og for hvilken tidsperiode.

Er der tale om ændringer i din løn og arbejdstid, er der ikke længere tale om en omlægning af dit arbejde, men om væsentlige stillingsændringer, som skal varsles med det opsigelsesvarsel, som er angivet i din kontrakt. Er du ansat efter en overenskomst, er det overenskomstens parter, som aftaler forholdene vedrørende ændrede arbejdsopgaver. I det tilfælde bør du kontakte DM.

Min chef vil gerne have, at jeg i den næste måned arbejder i en anden af virksomhedens afdelinger, som ligger længere bort fra min bopæl. Kan han det?

Ja, ændring af tjenestested kan være en nødvendighed for at sikre virksomhedens drift. Da corona-krisen er helt usædvanlig, kan en midlertidig ændring af tjenestested ske uden varsel.

Kontakt DM

Kontakt DM, hvis du har spørgsmål til ændring af dine arbejdsopgaver eller tjenestested i forbindelse med coronavirussen.

Kontakt DM