Gå til sidens indhold

Ændring af arbejdets karakter og fysiske placering

Din arbejdsgiver har altid ret til at beslutte den fysiske placering af arbejdspladsen. Hvis du er ansat til akademisk arbejde, kan du ikke uden varsel blive sat til at udføre opgaver på et lavere niveau, som ikke kræver en akademisk uddannelse.

Din arbejdsgiver har altid ret til at beslutte den fysiske placering af arbejdspladsen.

I det offentlige har du krav på partshøring og et varsel, som svarer til dit individuelle opsigelsesvarsel ifølge funktionærloven, hvis flytningen medfører, at din transporttid fra hjem til arbejde bliver væsentlig længere. 

Hvor mange kilometer der skal til, før man taler om en væsentlig ændring, beror altid på en konkret vurdering. 

Dit varsel vil typisk være mellem tre-seks måneder og afhænger af, hvor længe du har været ansat. Når varslet er udløbet, har du pligt til at møde på arbejdspladsens nye adresse på den anførte dato.

Som offentligt ansat har du ifølge overenskomst krav på flyttegodtgørelse. Godtgørelsen bliver opgjort efter præcise regler og omfatter blandt andet flytning af personerne i husstanden, besigtigelsesrejse og flytning af bo.

Er du privatansat, kommer det an på ordlyden i din ansættelseskontrakt eller overenskomst, hvilke rettigheder du har.

Ønsker du at takke nej, kan du betragte dig selv som opsagt på det tidspunkt, hvor varslet udløber.

Hvis du gør det, har du naturligvis krav på de rettigheder, som følger af en afskedigelse, og DM bistår dig selvfølgelig i den forbindelse. Husk også, at du skal kontakte din a-kasse, hvis du er ledig, når varslet udløber.

Hvis du er ansat til akademisk arbejde, kan du ikke uden varsel blive sat til at udføre opgaver på et lavere niveau, som ikke kræver en akademisk uddannelse.

Det kan være svært at vurdere, hvornår eventuelle ændringer er så væsentlige, at du kan kræve, at det varsles med funktionærlovens varsler. Det kan ofte kun afgøres ved en konkret vurdering af stillingsbeskrivelsen og de opgaver, som du hidtil har udført.

Hvis ændringerne er så væsentlige, at arbejdsgiver varsler dem med funktionærlovens varsler, kan du vælge at betragte ændringerne som en opsigelse og fratræde, når varslet udløber, eller du kan vælge at acceptere de ændrede vilkår.

Løn

Selvom dit arbejde ændrer karakter som offentligt ansat, er du naturligvis stadig omfattet af overenskomsten – og der vil som udgangspunkt ikke være ændringer i dine lønforhold.

Hvis du ikke længere skal varetage en funktion, som du har fået et funktionstillæg for, kan din arbejdsgiver forsøge at fjerne tillægget. Sker det, skal du kontakte tillidsrepræsentanten eller DM.

Kvalifikationstillæg får du for dine personlige og faglige kvalifikationer. Disse forandres ikke ved en overflytning af dig og dine opgaver. Kun i helt særlige situationer kan et sådant tillæg opsiges og bortfalde. Du bør inddrage tillidsrepræsentanten eller DM, hvis ledelsen ønsker at ændre dine tillæg. 

Får du nye opgaver, der stiller større krav til dine kvalifikationer, giver dig større ansvar, eller på anden måde gør din stilling tungere, har du selvfølgelig fortsat krav på en drøftelse eller lønforhandling.

Arbejdstid og lokale aftaler

His din arbejdsplads har lokale aftaler om arbejdstid, eller kutymer om fx flekstid, honorering for vagter eller lignende, vil aftalerne som udgangspunkt fortsat være gældende.

Men du skal sørge for at få lavet en aftale med din nuværende ledelse, om hvordan du kan afspadsere, få udbetalt eller overført det merarbejde, som du måske har oparbejdet.

I de tilfælde, hvor der oprettes nye arbejdspladser, og medarbejdergrupperne kommer med forskellige aftaler, kutymer og forventninger, forestår en proces, som skal sikre, at alle tilgodeses.

Din tillidsrepræsentant eller DM vil naturligvis være aktiv i denne proces, og der vil også være mulighed for at holde klubmøder, hvor DM gerne deltager med erfaringer og oplæg.