Gå til sidens indhold

Selvledelse og grænseløst arbejde

Akademisk arbejde er sjældent en defineret og afgrænset opgave. Indflydelsen på eget arbejde er stor, men det kan give stress og udbrændthed.

Et godt psykisk arbejdsmiljø handler for mange akademikere om at have indflydelse på eget arbejde og om oplevelsen af, at opgaverne giver mening i forhold til øvrige aktiviteter i organisationen.

DM’s erfaring er, at de to centrale elementer er på plads i mange akademikeres arbejdsliv. Men bagsiden af selvledelse er stress og udbrændthed i forbindelse med det, som kaldes det grænseløse arbejde.

Det grænseløse arbejde som forhandling

Det grænseløse arbejde ligger i det akademiske arbejdes DNA: Du får ikke en defineret og afgrænset opgave. I stedet får du ansvar for et ofte komplekst område. Og mulighederne for at udfylde ansvaret er uendelige, og forventningerne er diffuse. Ansvar og opgaver er løbende til forhandling og skal løbende defineres. Som akademiker er du selvledende i den forstand, at det forventes, at du selv håndterer den løbende forhandling og definition af opgaver og niveau.

Den løbende forhandling foregår i et komplekst samspil mellem din faglighed, dine ambitioner, arbejdspladsens kultur, regler og normer samt de love og bestemmelser, arbejdspladsen er underlagt.

Find balancen mellem begejstring og belastning

For akademikere bliver forhandlingen let en meget individualiseret proces, som handler om at finde sin egen måde at være i det komplekse samspil af mål, regler og relationer, som din arbejdssituation udgør.

Det er meget forskelligt, hvordan den enkelte håndterer udfordringerne og finder balancen mellem begejstring og belastning. Men behovet for at finde balancen er fælles, og dine nærmeste kolleger er ofte gode sparringspartnere i det arbejde.

Brug dine kollegaer og din faglige klub til at drøfte, hvad der er en rimelig belastning i forhold til opgavemængde og kompleksitet: I hvilke situationer mener I fx, at det er i orden at sige fra over for arbejdspres og forventninger om omfattende arbejdstid?

Bevar respekten for forskelligheder, samtidig med at I forsøger at finde en fællesnævner, alle kan være med på. Forskellighederne kan blandt andet afhænge af, af hvor godt man er funderet i organisationen fagligt og i kontakten til kolleger, aftagere, samarbejdspartnere og ledelse.

Som kollegagruppe kan I inddrage jeres lokale arbejdsmiljørepræsentant i drøftelserne, og I kan bruge jeres tillidsrepræsentant, hvis I har brug for at bringe drøftelserne op i et større forum.

I bør også inddrage ledelsen på et tidspunkt, da det gør det muligt ikke kun at have en fælles forståelse, men på sigt få den nedfældet som en personalepolitik.

Brug DM

Hvis du har brug for rådgivning og sparring fra DM, kan du kontakte en af DM’s arbejdsmiljøkonsulenter. Arbejdsmiljøkonsulenterne kommer også ud på din arbejdsplads og holder oplæg for en gruppe kolleger.

Du kan få inspiration og sparring på DM’s gratis medlemsmøder