Til indhold

Seksuel chikane og mobning

Seksuel chikane og mobning kan være ødelæggende for dit arbejdsliv. Det kan betale sig at søge hjælp, før det udvikler sig.

Seksuel chikane

Uønsket seksuel opmærksomhed eller sexchikane påvirker mennesker på forskellige måder.

Vi har også forskellige grænser for, hvad vi oplever som uønsket eller krænkende adfærd fra andre. Hvor vi sætter grænsen, og hvordan vi håndterer uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen, er forskellig fra person til person.

For at komme problemerne med uønsket seksuel opmærksomhed eller sexchikane til livs, har arbejdsmiljøkonsulent i DM, Søren Bjerregaard Kjær, et godt bud på, hvor man kan starte.

Guide: Sådan modarbejder I en sexistisk kultur

Læs, hvordan I kollektivt kan modarbejde en sexistisk kultur på din arbejdsplads

Læs mere

Tal om det

”Det er med til at bryde tabuerne på den enkelte arbejdsplads, hvis alle sager kommer frem i lyset. Og med frem i lyset mener jeg ikke, at alle sager nødvendigvis skal suppleres af personlige beretninger, hvis man ikke har lyst til at stå frem med sin egen historie”, siger han og uddyber:

”Vi hører ofte fra medlemmerne, at man ikke ønsker at gå videre med det, man har oplevet. Men det er vigtigt, at man går til en tillidsvalgt, sin chef, eller hvem man nu har tillid, så alle sager kan komme frem. Det handler om at få løst de eventuelle problemer, der måtte være. Og det sker kun, hvis alle sager kommer frem. Og det kan også godt være i anonymiseret form”, siger han.

 

Hvis du oplever uønsket seksuel opmærksomhed eller sexchikane

 • Dokumenter hændelsen, hvis det er muligt. Gem SMS, snaps, mails, screenshots eller lignende, hvis det er foregået elektronisk. Er det ikke foregået elektronisk, kan du beskrive hændelsen på skrift med så mange deltaljer så muligt.
 • Sig tydeligt fra i situationen, hvis det er muligt og gerne, når der er andre til stede.
 • Tal med kolleger, du stoler på og venner og familie (også selvom der er gået tid siden hændelsen).
 • Hold fast i, at du ikke selv var skyld i, at den uønskede seksuelle opmærksomhed fandt sted.
 • Søg professionel hjælp. Brug DM’s arbejdsmiljøkonsulenter eller kontakt egen læge eller psykolog.

Du kan klage til Arbejdstilsynet, hvis du eller andre bliver udsat for seksuel chikane på arbejdspladsen.

Du kan kontakte Arbejdstilsynet på telefon 70 22 12 80 eller bruge den digitale formular. Du har ret til at være anonym.

Udfyld den digitale formular

 

Mobning

Almindelige uoverensstemmelser på arbejdspladsen i form af drillerier, skænderier med kolleger eller uenigheder med en chef om arbejdstid eller arbejdsopgaver falder ikke ind under begrebet mobning. Men uløste konflikter kan over tid udvikle sig til mobning.

En tidlig indsats virker generelt bedst, så forsøg at tage uløste konflikter med dine kolleger og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten i opløbet.

Mobning er karakteriseret ved, at en person over længere tid udsættes for gentagne, krænkende handlinger, der opfattes som sårende eller nedværdigende, og som den pågældende ikke kan forsvare sig imod.

De mest hyppige former for mobning er:

 • Tilbageholdelse eller fordrejning af information
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Latterliggørelse, skæld ud i det offentlige rum
 • Fjendtlighed eller tavshed
 • Sårende personlige bemærkninger
 • Usynliggørelse
 • Nedvurdering
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver