Gå til sidens indhold

Mobning og seksuel chikane

Mobning kan være ødelæggende for dit arbejdsliv. Det kan betale sig at søge hjælp før det udvikler sig.

Almindelige uoverensstemmelser på arbejdspladsen i form af drillerier, skænderier med kolleger eller uenigheder med en chef om arbejdstid eller arbejdsopgaver falder ikke ind under begrebet mobning. Men uløste konflikter kan over tid udvikle sig til mobning.

En tidlig indsats virker generelt bedst, så forsøg at tage uløste konflikter med dine kolleger og eventuelt arbejdsmiljørepræsentanten i opløbet.

Hvad er mobning?

Mobning er karakteriseret ved, at en person over længere tid udsættes for gentagne, krænkende handlinger, der opfattes som sårende eller nedværdigende, og som den pågældende ikke kan forsvare sig imod.

De mest hyppige former for mobning er:

 • Tilbageholdelse eller fordrejning af information
 • Bagtalelse eller udelukkelse fra det sociale og faglige fællesskab
 • Latterliggørelse, skæld ud i det offentlige rum
 • Fjendtlighed eller tavshed
 • Sårende personlige bemærkninger
 • Usynliggørelse
 • Nedvurdering
 • Usaglig fratagelse eller reduktion af ansvar og arbejdsopgaver

Seksuel chikane

Seksuel chikane er en særlig form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en person regelmæssigt og over længere tid udsættes for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende oplever som krænkende. Det kan være:

 • Uønskede berøringer
 • Uønskede verbale opfordringer til seksuelt samkvem
 • Sjofle vittigheder
 • Uvedkommende forespørgsler om seksuelle emner

Mobning og seksuel chikane forekommer blandt kolleger, men opleves på grund af magtforholdet stærkere, når mobberen er en overordnet, og fordi det i denne situation er umuligt at få lederens opbakning og hjælp.

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller en af DM's arbejdsmiljøkonsulenter, der kan hjælpe med råd og vejledning, hvis du oplever mobning eller seksuel chikane på din arbejdsplads.